Contact Spoed
Tekstgrootte

Klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionaris

Bent u niet tevreden over uw zorg of behandeling? Heeft u dit ook al besproken met uw behandelaar maar komt u er samen niet uit? U kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Samen met de klachtenfunctionaris kijkt u of het vertrouwen weer terug kan komen.

U kunt de klachtenfunctionaris bellen, e-mailen, een brief sturen of u kunt dit klachtformulier invullen.

Als u voor iemand anders contact zoekt met de klachtenfunctionaris, wilt u dan dit machtigingsformulier invullen en opsturen.

Let op: De klachtenfunctionaris behandelt alleen klachten die te maken hebben met uw zorg of behandeling. Heeft u andere klachten? Of bent u iets kwijtgeraakt? Vul dan dit formulier voor klachten die niet met de zorg te maken hebben in.

De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht

De klachtenfunctionaris is onpartijdig. Dit betekent dat zij geen partij kiest. Ook moet de klachtenfunctionaris alles wat u deelt, geheim houden.

De klachtenfunctionaris geeft ook advies om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Telefoonnummer:
010- 297 55 08
010- 290 21 97

E-mailadres: klachtenfunctionaris@ikazia.nl

Klachtenfunctionaris Ikazia Ziekenhuis
Antwoordnummer 80161
3080 VB Rotterdam

Klachtencommissie

Heeft u uw klacht besproken via de klachtenfunctionaris maar heeft dit niet het gewenste resultaat? Dan kunt u met uw klacht naar de klachtencommissie van het Ikazia Ziekenhuis.