Contact Spoed
Tekstgrootte

Hepatitis behandelcentrum

Is er bij u hepatitis B of C geconstateerd, dan wordt u door de huisarts of GGD verwezen naar het Hepatitis Behandelcentrum van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam. 

De MDL-artsen en MDL-verpleegkundigen van het Maag- Darm- Levercentrum verzorgen uw behandeling, begeleiding en controle op de polikliniek.

MDL- verpleegkundige

Met uw verwijzing kunt u binnen een week terecht bij de MDL- verpleegkundige voor uitleg over uw aandoening. Zij informeert, adviseert en begeleidt u bij:

  • uw ziekte en de gevolgen hiervan;
  • de behandeling met verschillende soorten medicijnen;
  • de mogelijke bijwerkingen
  • het toedienen van medicijnen;
  • de leefregels;
  • voeding;
  • lichamelijke en psychosociale klachten.

In overleg met de MDL- arts kan de MDL-verpleegkundige u doorverwijzen naar andere zorgverleners zoals: de diëtist, maatschappelijk werker of klinisch psycholoog.

Zij kan u ook adviseren over ondersteuning in de thuissituatie zoals thuiszorg en voorzieningen in huis.

Uitslag en behandelplan

Na het gesprek met de MDL- verpleegkundige worden afspraken gemaakt voor verder onderzoek.

De uitslagen krijgt u een paar weken later van de MDL-arts. Samen met u stelt de arts een behandelplan op.

Samenwerking

Het Hepatitis Behandelcentrum is opgericht in samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis. Er wordt gewerkt volgens de landelijke en internationale richtlijnen.

Ook is er een goede samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Telefonisch spreekuur

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de MDL- verpleegkundige tijdens het telefonisch spreekuur.

  • Maandag t/m donderdag tussen 10.30 en 11.30 uur.
  • Vrijdag tussen 13.30 en 14.39 uur.

Let op! Voor een afspraak heeft u een verwijsbrief nodig van de GGD, uw huisarts of een andere specialist.

Telefoonnummer
010-297 53 74
Spreekuren
maandag t/m vrijdag
08.15 - 16.15 uur
Polikliniek
Routewijzer (19)

Algemene folders