Contact Spoed

Opname

Onderstaand overzicht van de wachttijd in dagen wordt één maal per maand bijgewerkt.

Om de wachttijden te openen klikt u op het betreffende specialisme.

Wachttijd
Binnen de zorg is door zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen een maximaal aanvaardbare wachttijd afgesproken (de zgn. treeknorm). Voor de toegang tot een behandeling is deze treeknorm zeven weken.

Als de wachttijd over deze treeknorm gaat, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

Link naar het specialisme of onderwerp
-
Vindt niet plaats op deze locatie
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia dagen
  Pacemaker implantatie
  21
  Cardioversie
  21
  Hartkatheterisatie
  21
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia dagen
  Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta
  52
  Operatieve behandeling van carotis
  8
  Vaatchirurgische behandeling
  16
  Operatieve verwijdering van kanker van dikke darm
  19
  Galblaasverwijdering
  59
  Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom
  21
  Operatieve behandeling liesbreuk
  57
  Operatieve verwijdering borstkanker
  16
  Chirurgische behandeling spataderen
  98
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia dagen
  Baarmoederverwijdering
  48
  Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingrepen
  35
  Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose
  8
  Operatieve behandeling stressincontinentie
  87
  Sterilisatie vrouw
  53
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia dagen
  Extractie onder narcose
  120-150
  Plaatsen implantaten
  60
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia dagen
  Tonsillectomie en/of adenotomie
  72
  Primair operatieve behandeling van afwijkingen neustussenschot
  113
  Amandelen bij kinderen
  30
  Buisjes
  54
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia dagen
  Initiële staaroperatie
  149
  Strabismus
  40
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia dagen
  Totale heup
  78
  Totale knie
  111
  Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden
  66
  Kijkoperatie knie
  65
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia dagen
  Pijnbehandeling algemeen
  28
  Epiduroscopie
  42
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia dagen
  Borstvergroting
  51
  Borstverkleining
  116
  Operatieve behandeling van Dupuytren
  72
  Correctie afstaande oren
  80-140
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia dagen
  Operatieve behandeling prostaatcarcinoom
  39
  Sterilisatie man
  42
  Operatieve behandeling stressincontinentie
  53