Contact Spoed

Opname

Onderstaand overzicht van de wachttijd. U kunt zelf kiezen of u de wachttijd in weken of in dagen wilt zien. De wachttijd wordt één maal per maand bijgewerkt.

Om de wachttijden te openen klikt u op het betreffende specialisme.

* Voor de wachttijd van deze ingreep kunt u telefonisch navraag gedaan doen bij de Opnameplanning, T. 010-297 57 57

Wachttijd
Binnen de zorg is door zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen een maximaal aanvaardbare wachttijd afgesproken (de zgn. treeknorm). Voor de toegang tot een behandeling is deze treeknorm zeven weken.

Als de wachttijd over deze treeknorm gaat, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

Link naar het specialisme of onderwerp
-
Vindt niet plaats op deze locatie
Weergave:
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Pacemaker implantatie
  21
  Cardioversie
  21
  Hartkatheterisatie
  21
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta
  *
  Operatieve behandeling van carotis
  10
  Vaatchirurgische behandeling
  *
  Operatieve verwijdering van kanker van dikke darm
  21
  Galblaasverwijdering
  41
  Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom
  25
  Operatieve behandeling liesbreuk
  28
  Operatieve verwijdering borstkanker
  14
  Chirurgische behandeling spataderen
  14
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Baarmoederverwijdering
  35
  Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingrepen
  35
  Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose
  8
  Operatieve behandeling stressincontinentie
  21
  Sterilisatie vrouw
  21
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Extractie onder narcose
  120
  Plaatsen implantaten
  120
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Tonsillectomie en/of adenotomie
  56
  Primair operatieve behandeling van afwijkingen neustussenschot
  77
  Amandelen bij kinderen
  14
  Buisjes
  41
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Initiële staaroperatie
  154
  Strabismus
  40
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Totale heup
  83
  Totale knie
  99
  Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden
  36
  Kijkoperatie knie
  33
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Pijnbehandeling algemeen
  40
  Epiduroscopie
  40
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Borstvergroting
  120-180
  Borstverkleining
  120-180
  Operatieve behandeling van Dupuytren
  120-180
  Correctie afstaande oren
  120-180
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Operatieve behandeling prostaatcarcinoom
  *
  Sterilisatie man
  49
  Operatieve behandeling stressincontinentie
  50