Contact Spoed

Opname

Onderstaand overzicht van de wachttijd. U kunt zelf kiezen of u de wachttijd in weken of in dagen wilt zien. De wachttijd wordt één maal per maand bijgewerkt.

Let op: Vanwege het coronavirus zijn de wachttijden voor operaties op dit moment soms langer dan normaal.

Om de wachttijden te openen klikt u op het betreffende specialisme.

* Voor de wachttijd van deze ingreep kunt u telefonisch navraag gedaan doen bij de Opnameplanning, T. 010-297 57 57

Wachttijd
Binnen de zorg is door zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen een maximaal aanvaardbare wachttijd afgesproken (de zgn. treeknorm). Voor de toegang tot een behandeling is deze treeknorm zeven weken.

Als de wachttijd over deze treeknorm gaat, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

Link naar het specialisme of onderwerp
-
Vindt niet plaats op deze locatie
Weergave:
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Pacemaker implantatie
  10
  Cardioversie
  10
  Hartkatheterisatie
  10
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta
  33
  Operatieve behandeling van carotis
  5
  Vaatchirurgische behandeling
  6
  Operatieve verwijdering van kanker van dikke darm
  10
  Galblaasverwijdering
  34
  Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom
  14
  Operatieve behandeling liesbreuk
  42
  Operatieve verwijdering borstkanker
  16
  Chirurgische behandeling spataderen
  *
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Baarmoederverwijdering
  39
  Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingrepen
  42
  Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose
  *
  Operatieve behandeling stressincontinentie
  42
  Sterilisatie vrouw
  42
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Extractie onder narcose
  122
  Plaatsen implantaten
  *
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Tonsillectomie en/of adenotomie
  148
  Primair operatieve behandeling van afwijkingen neustussenschot
  117
  Amandelen bij kinderen
  21
  Buisjes
  22
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Initiële staaroperatie
  242
  Strabismus
  84
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Totale heup
  126
  Totale knie
  159
  Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden
  88
  Kijkoperatie knie
  93
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Pijnbehandeling algemeen
  28
  Epiduroscopie
  *
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Borstvergroting
  182
  Borstverkleining
  182
  Operatieve behandeling van Dupuytren
  102 op Poli
  Correctie afstaande oren
  *
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Operatieve behandeling prostaatcarcinoom
  *
  Sterilisatie man
  70
  Operatieve behandeling stressincontinentie
  105