Contact Spoed
Tekstgrootte

Opname

Als u wordt opgenomen voor een dagopname, kort verblijf of langer verblijf, raden we u aan het volgende mee te nemen:

 • de brief van de Centrale Opname Planning (COP) met bevestiging opnamedatum en tijd;
 • uw afsprakenkaart. Als uw gegevens zijn gewijzigd, geeft u dit dan door bij de balie waar u zich op de dag van opname moet melden;
 • uw medicijnen in de originele verpakking. Neem u medicijnen op de dag van opname op de gebruikelijke tijden in tenzij uw behandelend arts of anesthesist anders met u heeft afgesproken;
 • dieetvoorschriften: als u een dieet volgt, brengt u dan de richtlijnen daarvan mee en bespreek deze met uw arts of verpleegkundige;
 • wanneer er sprake is van thuiszorg of opname in verzorgingshuis dan kan er mogelijk een verpleegkundig overdrachtsformulier meegegeven zijn.

Neem ook dit mee:

 • telefoonnummer(s) van contactpersoon; 
 • gemakkelijk zittende kleding voor na de operatie; 
 • slippers (geen gladde zool); 
 • iets ter ontspanning; 
 • toiletbenodigdheden; 
 • nachtkleding en extra ondergoed (alleen als u een nacht of meer moet blijven).

Laat waardevolle spullen thuis

U wordt aangeraden om geen waardevolle spullen of sieraden mee te nemen naar het ziekenhuis. 

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij diefstal of zoekraken van uw eigendommen.

Zorg voor een begeleider

U moet met begeleiding naar huis. Zelf autorijden wordt afgeraden. Dit vanwege de mogelijke nawerking van narcose of de behandeling. 

Wilt u er ook voor zorgen dat u tijdens de twaalf uur na de behandeling gezelschap heeft van een volwassene die u kan helpen als dat nodig is.

Algemene folders