Contact Spoed

Opname

Op de schermen in de gang kunt u zien welke verpleegkundige u kunt benaderen met vragen of onduidelijkheden. 

Op de afdeling wordt u op de zaal of kamer verpleegd. Het kan voorkomen dat zowel mannen als vrouwen op één zaal worden verpleegd. Als u hiertegen bezwaar heeft dan verzoeken wij u dit te melden voordat u wordt opgenomen. Wij kunnen daar dan zoveel mogelijk rekening mee houden.

Opnamegesprek

De verpleegkundige voert met u een opnamegesprek. Als u dit wilt, mag uw partner of begeleider hierbij aanwezig zijn. 

De verpleegkundige stelt een aantal vragen en neemt het verloop van de opname met u door. Natuurlijk krijgt u de gelegenheid om zelf ook vragen te stellen. 

Ook krijgt u een polsbandje met daarop uw naam en geboortedatum.

De behandeling of het onderzoek

Als u wordt geopereerd krijgt u operatiekleding en wordt u per bed naar de operatieafdeling gebracht. De verpleegkundige geeft samen met u bijzonderheden door aan de anesthesieassistent

Let op! U moet nuchter zijn voor de operatie. Als u niet nuchter bent, kan uw operatie niet doorgaan en wordt u naar huis gestuurd!

Als u oogpatiënt bent en onder plaatselijke verdoving wordt geholpen, dan mag u uw gewone kleding aanhouden. U wordt geholpen terwijl u in een speciale stoel zit.

Als u niet wordt geopereerd, vindt de behandeling of het onderzoek plaats op de afdeling dagbehandeling en kort verblijf of ergens anders in het ziekenhuis. Als dat zo is, zal de verpleegkundige u dit laten weten. 

Uitslaapkamer (Recovery)

Na de operatie gaat u een tijdje naar de uitslaapkamer (recovery). 

Daar beoordeelt de recoveryverpleegkundige in overleg met de anesthesioloog wanneer u terug kunt naar de afdeling. Als het kan, brengt de verpleegkundige u terug.

Op de afdeling

Na de ingreep wordt uw contactpersoon telefonisch op de hoogte gesteld dat u weer op de afdeling bent. 

Als het kan en mag krijgt u na de ingreep eten of drinken. 

De verpleegkundige bekijkt of u goed herstelt. Zij bereidt u ook voor op vertrek naar huis. De arts, de verpleegkundige en de anesthesioloog beoordelen samen wanneer u naar huis kunt gaan.

Ontslag bij Dagbehandeling

U kunt op de afdeling dagbehandeling tot 22.00 uur naar huis. 

Als de behandelend arts, anesthesioloog en de verpleegkundige vinden dat u langer moet blijven, overleggen zij dit met u en blijft u op de afdeling. Uw contactpersoon wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

Uitslagen krijgt u bij uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek.

Langere opname

De verpleegkundige bekijkt of u goed herstelt en bespreekt samen met u het verloop van de opname. 

Dagelijks komt er een arts of arts-assistent bij u langs. Deze arts kan iemand anders zijn dan degene die u heeft geopereerd. Lees hier meer over wie er aan uw bed staat.  

Het kan gebeuren dat uw behandelend arts het nodig vindt dat u langer in het ziekenhuis blijft. Soms zult u dan overgeplaatst worden naar een andere verpleegafdeling binnen het ziekenhuis. Uw contactpersoon zal daarvan op de hoogte worden gesteld.

Nieuws en maatregelen coronavirus in Ikazia

Blijf via onze website op de hoogte van het laatste nieuws, maatregelen en de gevolgen voor uw bezoek aan Ikazia. 

We begrijpen dat u vragen heeft. We hebben antwoorden op veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. 

Lees meer