Contact Spoed
Tekstgrootte

Opname

Op de schermen in de gang kunt u zien welke verpleegkundige u kunt benaderen met vragen of onduidelijkheden.

Op de afdeling wordt u op de zaal of kamer verpleegd. Het kan voorkomen dat zowel mannen als vrouwen op één zaal worden verpleegd. Als u hiertegen bezwaar heeft dan verzoeken wij u dit te melden voordat u wordt opgenomen. Wij kunnen daar dan zoveel mogelijk rekening mee houden.

Opnamegesprek

De verpleegkundige voert met u een opnamegesprek. Als u dit wilt, mag uw partner of begeleider hierbij aanwezig zijn.

De verpleegkundige stelt een aantal vragen en neemt het verloop van de opname met u door. Natuurlijk krijgt u de gelegenheid om zelf ook vragen te stellen.

Ook krijgt u een polsbandje met daarop uw naam en geboortedatum.

De behandeling of het onderzoek

Als u wordt geopereerd krijgt u operatiekleding en wordt u per bed naar de operatieafdeling gebracht. De verpleegkundige geeft samen met u bijzonderheden door aan de anesthesieassistent.

Let op! U moet nuchter zijn voor de operatie. Als u niet nuchter bent, kan uw operatie niet doorgaan en wordt u naar huis gestuurd!

Als u oogpatiënt bent en onder plaatselijke verdoving wordt geholpen, dan mag u uw gewone kleding aanhouden. U wordt geholpen terwijl u in een speciale stoel zit.

Als u niet wordt geopereerd, vindt de behandeling of het onderzoek plaats op de afdeling dagbehandeling en kort verblijf of ergens anders in het ziekenhuis. Als dat zo is, zal de verpleegkundige u dit laten weten.

Uitslaapkamer (Recovery)

Na de operatie gaat u een tijdje naar de uitslaapkamer (recovery).

Daar beoordeelt de recoveryverpleegkundige in overleg met de anesthesioloog wanneer u terug kunt naar de afdeling. Als het kan, brengt de verpleegkundige u terug.

Op de afdeling

Na de ingreep wordt uw contactpersoon telefonisch op de hoogte gesteld dat u weer op de afdeling bent.

Als het kan en mag krijgt u na de ingreep eten of drinken.

De verpleegkundige bekijkt of u goed herstelt. Zij bereidt u ook voor op vertrek naar huis. De arts, de verpleegkundige en de anesthesioloog beoordelen samen wanneer u naar huis kunt gaan.

Ontslag bij Dagbehandeling

U kunt op de afdeling dagbehandeling tot 22.00 uur naar huis.

Als de behandelend arts, anesthesioloog en de verpleegkundige vinden dat u langer moet blijven, overleggen zij dit met u en blijft u op de afdeling. Uw contactpersoon wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Uitslagen krijgt u bij uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek.

Langere opname

De verpleegkundige bekijkt of u goed herstelt en bespreekt samen met u het verloop van de opname.

Dagelijks komt er een arts of arts-assistent bij u langs. Deze arts kan iemand anders zijn dan degene die u heeft geopereerd. Lees hier meer over wie er aan uw bed staat.

Het kan gebeuren dat uw behandelend arts het nodig vindt dat u langer in het ziekenhuis blijft. Soms zult u dan overgeplaatst worden naar een andere verpleegafdeling binnen het ziekenhuis. Uw contactpersoon zal daarvan op de hoogte worden gesteld.

Algemene folders