Contact Spoed

Opname

Link naar het specialisme of onderwerp
-
Vindt niet plaats op deze locatie
Weergave:
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Pacemaker implantatie
  10
  Cardioversie
  10
  Hartkatheterisatie
  10
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta
  28
  Operatieve behandeling van carotis
  7
  Vaatchirurgische behandeling
  28
  Operatieve verwijdering van kanker van dikke darm
  14
  Galblaasverwijdering
  42
  Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom
  14
  Operatieve behandeling liesbreuk
  42
  Operatieve verwijdering borstkanker
  21
  Chirurgische behandeling spataderen
  *
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Baarmoederverwijdering
  42
  Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingrepen
  42
  Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose
  *
  Operatieve behandeling stressincontinentie
  42
  Sterilisatie vrouw
  42
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Extractie onder narcose
  140
  Plaatsen implantaten
  140
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Tonsillectomie en/of adenotomie
  28
  Primair operatieve behandeling van afwijkingen neustussenschot
  14
  Amandelen bij kinderen
  14
  Buisjes
  14
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Initiële staaroperatie
  84
  Strabismus
  84
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Totale heup
  70
  Totale knie
  84
  Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden
  42
  Kijkoperatie knie
  42
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Pijnbehandeling algemeen
  35
  Epiduroscopie
  70
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Borstvergroting
  182
  Borstverkleining
  182
  Operatieve behandeling van Dupuytren
  182 op Poli
  Correctie afstaande oren
  *
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Operatieve behandeling prostaatcarcinoom
  56
  Sterilisatie man
  56
  Operatieve behandeling stressincontinentie
  56