Contact Spoed

Opname

Link naar het specialisme of onderwerp
-
Vindt niet plaats op deze locatie
Weergave:
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Pacemaker implantatie
  5
  Cardioversie
  5
  Hartkatheterisatie
  2
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta
  *
  Operatieve behandeling van carotis
  9
  Vaatchirurgische behandeling
  18
  Operatieve verwijdering van kanker van dikke darm
  17
  Galblaasverwijdering
  70
  Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom
  14
  Operatieve behandeling liesbreuk
  84
  Operatieve verwijdering borstkanker
  20
  Chirurgische behandeling spataderen
  14
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Baarmoederverwijdering
  49
  Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingrepen
  49
  Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose
  *
  Operatieve behandeling stressincontinentie
  28
  Sterilisatie vrouw
  56
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Extractie onder narcose
  168
  Plaatsen implantaten
  *
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Tonsillectomie en/of adenotomie
  21
  Primair operatieve behandeling van afwijkingen neustussenschot
  42
  Amandelen bij kinderen
  21
  Buisjes
  21
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Initiële staaroperatie
  224
  Strabismus
  168
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Totale heup
  112
  Totale knie
  133
  Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden
  42
  Kijkoperatie knie
  42
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Pijnbehandeling algemeen
  90
  Epiduroscopie
  *
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Borstvergroting
  154
  Borstverkleining
  154
  Operatieve behandeling van Dupuytren
  22 op Poli
  Correctie afstaande oren
  *
 • Specialisme
  Hoofdlocatie Ikazia
  Operatieve behandeling prostaatcarcinoom
  *
  Sterilisatie man
  70
  Operatieve behandeling stressincontinentie
  105