Contact Spoed

Geriatrie

Geriatrie is de zorg aan en rondom oudere patiënten vanaf 70 jaar. 

In 2017 heeft het Ikazia ziekenhuis het “Seniorvriendelijk” keurmerk behaald. Dit wil zeggen dat het ziekenhuis zo ingericht is dat wij extra aandacht kunnen besteden aan de zorg van en rondom de oudere patiënten vanaf 70 jaar.

Pre-operatief spreekuur

De afdeling Geriatrie heeft een pre-operatief spreekuur. Dat wil zeggen dat alle patiënten die kwetsbaar zijn, worden gezien door de geriater voordat zij geopereerd worden.

Tijdens dit spreekuur wordt er gekeken naar mogelijke risico’s die een operatie met zich mee kan brengen. Denk aan moeite hebben met goed bewegen, gewicht verliezen of in de war raken na een operatie.

Consulten op verpleegafdeling

Opgenomen kwetsbare patiënten worden door de geriater en de geriatrisch verpleegkundige bezocht op de afdelingen. 

Zij kijken mee met de hoofdbehandelaar en kunnen adviezen geven over bijvoorbeeld medicatie, functioneren, het voorkomen van vallen of nazorg.

Samenwerking en overleg

Om de beste senior vriendelijke zorg te kunnen bieden, werken verschillende afdelingen en specialismen nauw samen. 

Er vindt vaak overleg plaats tussen de verschillende specialismen waarbij de kwetsbare patiënten worden besproken. Als er een lange lijst met medicijnen is, wordt ook de medicijnlijst besproken om deze waar het kan te verminderen.