Contact Spoed
Tekstgrootte

Geriatrie

Kwetsbare patiënten die in Ikazia liggen, worden op de verpleegafdeling gezien door het team klinische geriatrie. Dit team bestaat uit een klinisch geriater en een verpleegkundige geriatrie.

Een geriater is een arts die gespecialiseerd is in ouderdomsziekten. Dit zijn vaak meerdere aandoeningen tegelijk of een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. 

De geriater kijkt naar het totaalbeeld van oudere patiënten. Hierbij werkt de geriater samen met een verpleegkundige geriatrie, diëtiste, fysiotherapeut, ergotherapeut en transfer verpleegkundige.

Aandachtsgebieden

Het team klinische geriatrie kent de volgende aandachtsgebieden:

  • delier;
  • vallen;
  • ondervoeding;
  • fysieke beperking;
  • cognitieve stoornis (problemen met geheugen, kennis en gedrag);
  • gebruik van meerdere medicijnen tegelijk.

Ook is er extra aandacht voor oudere patiënten die worden opgenomen met een heupfractuur. Hierbij werkt de geriater/verpleegkundig specialist samen met de afdelingen orthopedie en chirurgie.

Pre-operatief spreekuur

Oudere patiënten met een verhoogd risico op complicaties worden voor een operatie gezien door de geriater/verpleegkundig specialist. Dit gebeurt tijdens een speciaal pre-operatief spreekuur.

Tijdens dit spreekuur kijkt de geriater/verpleegkundig specialist naar mogelijke risico’s die een operatie met zich mee kan brengen. Denk aan verwardheid, maar ook aan ondervoeding, een trager herstel en vallen.

Let op: Het team geriatrie werkt alleen met een verwijzing (op indicatie) van een specialist in het Ikazia Ziekenhuis. De geriater werkt niet op verwijzing van de huisarts.

Algemene folders