Contact Spoed
Tekstgrootte

Hygiëne en Infectiepreventie

Iedereen draagt vele soorten bacteriën bij zich, bijvoorbeeld in de neus, de darmen en op de huid. Deze bacteriën horen bij uw lichaam en kunnen ook geen kwaad. 

Sommige bacteriën kunnen infecties veroorzaken, zoals een ontstoken wondje, longontsteking of blaasontsteking. Deze infecties kunnen vanzelf beter worden, maar het kan ook gebeuren dat daarvoor een behandeling met antibiotica nodig is. Antibiotica zijn medicijnen die de bacteriën doden of de groei van de bacteriën remmen. 

BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen) is een verzamelnaam voor bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica en die dus niet behandeld kunnen worden. Voorbeeld van een BRMO is MRSA

Hoe stellen we vast of u drager bent van een BRMO.

Om vast te stellen of u drager bent van MRSA /BRMO, moeten er kweken bij u worden afgenomen. Als u een ontstoken wondje heeft, kan daar ook een kweekje van afgenomen worden.

Soms krijgt u een setje mee naar huis zodat u zelf kweken af kunt nemen.

U heeft een BRMO, wat nu?

Polikliniek
Als u alleen voor een gesprek op de polikliniek komt, zijn er geen extra maatregelen nodig.

Komt u voor een behandeling of moet u worden opgenomen dan moeten er wel maatregelen worden genomen. Welke maatregelen hangt af van de soort BRMO die bij u is gevonden. Het personeel en de behandelend arts dragen een beschermende jas en handschoenen, soms is ook een mond/neusmasker of muts nodig.

Verpleegafdeling
Bij een (her)opname zullen isolatiemaatregelen worden genomen, om besmetting van andere patiënten te voorkomen.
Er zijn verschillende soorten isolatie:

  • contact isolatie;
  • contact/druppel isolatie;
  • TBC-isolatie;
  • Strikte isolatie.

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u in een éénpersoonskamer wordt opgenomen. Lees hier meer over in de folder isolatie.

Als u onder behandeling bent in een ander ziekenhuis of zorginstelling, vragen wij u deze instelling op de hoogte te stellen dat u deze bacterie bij u draagt.

Dossier

Omdat u drager bent van een BRMO maken wij een aantekening in uw medisch dossier. Zo kunnen wij meteen de juiste maatregelen nemen als u opgenomen wordt. Ook kan de arts u beter behandelen als u een infectie heeft.

Bezoek op de verpleegafdeling

Bezoekers van patiënten in isolatie moeten zich eerst melden bij de verpleegpost/verpleging en moeten de te nemen maatregelen opvolgen:

  • Het bezoek moet bij het verlaten van uw kamer de handen desinfecteren met handalcohol en direct het ziekenhuis verlaten. Als andere bezoeken afgelegd moeten worden in het ziekenhuis, moeten deze voor het bezoek aan u gedaan te zijn;
  • Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen soms alleen toegelaten worden na overleg met de afdeling Infectiepreventie.

Controle na ontslag

Voor de BRMO houden we de termijn van een jaar aan, dat deze bij u aanwezig kan zijn. 

In de regel zult u na een jaar kweekmateriaal toegestuurd krijgen. Als de BRMO er dan niet meer is, zullen we de aantekening in uw dossier verwijderen en krijgt u van ons een brief. 

Tijdens een eventuele volgende opname in Ikazia worden er geen isolatiemaatregelen meer genomen. 

Als de BRMO nog steeds bij u aanwezig is, dan wordt u ook daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht en blijven de isolatiemaatregelen van kracht.

Telefoonnummer
010- 297 55 88
Spreekuren
Maandag t/m Vrijdag
08.30 - 17.00 uur

Algemene folders