Contact Spoed

Hygiëne en Infectiepreventie

De afdeling Hygiëne en Infectiepreventie van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam heeft als doel besmettingen en ziekenhuisinfecties te voorkomen.

Wat betekent dit voor u?

Als u naar het ziekenhuis komt voor opname of behandeling, worden u deze vragen gesteld:

  • Bent u het afgelopen jaar behandeld of opgenomen in een buitenlandse zorginstelling?
  • Woont/werkt u in een bedrijf waar varkens, vleeskalveren of vleeskuikens worden gehouden?
  • Bent u aangetoond drager van MRSA/BRMO? 
  • Bent u partner, huisgenoot of verzorgende van iemand die MRSA positief is?
  • Bent u geadopteerd uit het buitenland, woonachtig in Nederland, jonger dan 18 jaar en niet gekweekt op MRSA?
  • Heeft u de afgelopen twee maanden in een Nederlandse zorginstelling gelegen op een afdeling met een MRSA/BRMO uitbraak? 
  • Heeft u de afgelopen twee maanden in een instelling voor asielzoekers gewoond?

Is uw antwoord op één of meerdere van deze vragen “Ja”? Neem contact op met de afdeling waar u een afspraak heeft.

Hoe stellen we vast dat u drager bent van MRSA/BRMO?

Om vast te stellen of u drager bent van MRSA /BRMO, moeten er kweken bij u worden afgenomen. Als u een ontstoken wondje heeft, kan daar ook een kweekje van afgenomen worden. 

Of u gekweekt moet worden, hangt af van welke vragen u met "ja" heeft beantwoord. Soms krijgt u een setje mee naar huis zodat u zelf kweken af kunt nemen.

U heeft een MSRA/BRMO, wat nu?

Als u alleen voor een gesprek op de polikliniek komt, zijn er geen extra maatregelen nodig. 

Komt u voor een behandeling of moet u worden opgenomen dan moeten er wel maatregelen worden genomen. Welke maatregelen hangt af van de bacterie die bij u is gevonden.  

Lees hier meer over BRMO of bekijk de folder over MRSA.

Hulphond en huisdieren

Ook dieren kunnen schimmels, bacteriën of virussen bij zich dragen. Huisdieren zijn daarom niet toegestaan in het ziekenhuis.

Bent u afhankelijk van een hulphond? In sommige gevallen mag u uw hond meenemen. Hiervoor gelden wel regels. 

Lees hier meer over wat u moet doen als u afhankelijk bent van een hulphond.

Vragen

Voor vragen kunt u op werkdagen tussen 8:30 – 17:00 uur contact opnemen met de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie via telefoonnummer 010-297 55 88.

De afdeling is ook bereikbaar via e-mail: HIP@ikazia.nl.