Contact Spoed
Tekstgrootte

Nucleaire Geneeskunde

Op de afdeling Nucleaire geneeskunde worden radioactieve stoffen (radiofarmaca), nadat deze gereed zijn gemaakt, toegediend aan patiënten. Direct of na een inwerktijd worden afbeeldingen (scintigrammen) gemaakt met behulp van een gammacamera die gekoppeld is aan een computer.

Nadat de scintigrammen zijn vervaardigd, worden deze met behulp van de computer uitgewerkt en geanalyseerd. Ook worden onder zeer strikte richtlijnen nucleaire therapieën uitgevoerd. 

Als niet-nucleair onderzoek verricht de afdeling botdichtheidsmetingen die, in tegenstelling tot de nucleaire verrichtingen, ook door huisartsen aan te vragen zijn.

Stralingshygiëne

Omdat er met radioactieve en nucleaire behandelingen gewerkt wordt, is er extra aandacht voor de zogenaamde stralingshygiëne.

Let op! U heeft een verwijzing nodig van uw medisch specialist in Ikazia. De huisarts kan u alleen doorsturen voor een niet-nucleaire verrichting zoals een botdichtheidsmeting.

Telefoonnummer
010-297 53 53
Spreekuren
maandag t/m vrijdag
07.30 - 16.30 uur
Polikliniek
Routewijzer (58)

Algemene folders