Contact Spoed
Tekstgrootte

Pre-operatieve Polikliniek (POP)

In overleg met uw medisch specialist is besloten dat u geopereerd moet worden. Voordat uw operatie plaats kan vinden, moet uw gezondheid beoordeeld worden door de anesthesioloog

Dit gebeurt op de pre-operatieve polikliniek (POP).

Voorbereiding voor uw afspraak

Ter voorbereiding voor uw afspraak, moet u een digitale vragenlijst invullen. Dit kunt u doen op de afdeling Centrale Opname Planning.

Als u de vragenlijst liever thuis in wilt vullen, dan moet u met uw Digid code inloggen op het patiëntenportaal ‘Mijn Ikazia’.

Wij vragen u ook een actuele medicatielijst van uw apotheek mee te nemen naar uw afspraak.

Gesprek met anesthesioloog

Tijdens uw afspraak bespreekt de anesthesioloog uw gezondheid. Samen met u wordt een plan gemaakt zodat u de operatie zo goed mogelijk doorkomt.

Er worden afspraken gemaakt over uw medicijngebruik en de vorm van verdoving die tijdens uw operatie gebruikt zal worden.

Als het nodig is, maakt de anesthesioloog ook afspraken voor u bij een cardioloog, longarts of andere specialist.

Screenend verpleegkundige

Naast het gesprek met de anesthesioloog heeft u ook een opnamegesprek met een screenend verpleegkundige.

Uw ingevulde vragenlijst wordt dan met u doorgenomen.

Apothekersassistent

Een apothekersassistent bespreekt uw medicijngebruik met u.

Vragen

Heeft u na uw afspraak nog vragen over de narcose, dan kunt u contact opnemen met de POP.

Telefoonnummer
010-297 57 50
Spreekuren
08.00-17.00 uur
Polikliniek
Routewijzer (47)

Algemene folders