Contact Spoed
Tekstgrootte

ADNEX polikliniek

Er worden verschillende onderzoeken gedaan om er achter te komen of het om een goed of kwaadaardige eierstokafwijking gaat.

Algemeen lichamelijk onderzoek

Bij dit onderzoek kijkt de arts vooral naar de buitenkant van uw lichaam. Hij luistert naar het hart, de longen en de darmen. Ook kan hij uw pols, bloeddruk en lichaamstemperatuur meten. 

Dit onderzoek is nodig om een algemene indruk van uw gezondheidstoestand te krijgen.

Gynaecologisch onderzoek

Bij dit onderzoek kijkt de gynaecoloog naar de binnenkant van uw lichaam, zoals uw schede en baarmoedermond. Om dit te kunnen doen gebruikt de gynaecoloog een spreider. Deze spreider wordt ook wel een eendenbek of speculum genoemd.

Ook voelt hij naar uw baarmoeder, de eileiders en de eierstokken. Hiervoor brengt de gynaecoloog een of twee vingers in uw schede. Met de andere hand voelt hij op uw buik.

Met dit onderzoek kan hij vaststellen of het om kanker gaat. Ook kan de gynaecoloog zo de grootte en de plaats van de tumor bepalen en of het zich heeft verspreid. 

Inwendige echoscopie

In het Ikazia Ziekenhuis maken we als eerste ziekenhuis in Nederland gebruik van een "slim echotoestel". In het toestel zit een voorspellingsmodel ingebouwd (het ADNEX model). Hiermee kunnen we nauwkeuriger een diagnose van eierstokkanker geven.

De arts brengt het echotoestel bij u in. Hij controleert hiermee een aantal kenmerken van het gezwel. De uitkomst noteert hij in het voorspellingsmodel. Deze berekent op basis hiervan of het gezwel goed- of kwaadaardig is. Ook kan het model voorspellen in welk stadium de kanker zich bevindt. Dit helpt ons om u zo snel mogelijk de beste zorg te bieden.

Bloedonderzoek

Soms heeft de arts meer informatie uit uw bloed nodig om een goede diagnose te stellen. Hij verwijst u dan door naar de bloedafname polikliniek

Radiologisch onderzoek

Soms is een eierstokafwijking met een inwendige echo niet goed te zien. Uw arts kan u dan doorverwijzen voor een CT– of MRI-scan

Om u de beste zorg te bieden, werken de gynaecologen nauw samen met de radiologen. U wordt dan door beide specialismen beoordeeld en besproken.

Biopsie

Heel soms moet er onder narcose via een kijkoperatie een stukje weefsel worden afgenomen voor verder onderzoek. 

Dit kan in sommige gevallen ook op de polikliniek zelf tijdens een inwendige echoscopie. Uw arts neemt dan met een speciale punctienaald een stukje weefsel af.

Telefoonnummer
010-297 52 40
Spreekuren
Maandag t/m Vrijdag
08.15 - 16.30 uur
Polikliniek
Routewijzer (35)

Algemene folders