Contact Spoed
Tekstgrootte

Historie

Stichting Vrienden van Ikazia

Direct na de oorlog in 1945  begon men te werken aan het stichten van een Protestants Christelijk Ziekenhuis voor Rotterdam-Zuid en omstreken. Er moest destijds een fonds gevormd worden om te kunnen voorzien in 5% van de bouwsom. De Inter Kerkelijke Actie Ziekenhuis In Aanbouw werd opgezet, hieruit is toen de naam Ikazia ontstaan.

Oprichting van de stichting

Veel giften kwamen binnen vanuit protestants christelijke hoek. Er ontstond een grote Ikazia-familie die met elkaar de plannen voor het bouwen van een ziekenhuis realiseerde. Al deze contacten hebben in 1970 geleid tot de oprichting van De Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam. 

We willen actief blijven bouwen aan verbindingen met mensen die Ikazia een warm hart toedragen, een kring van vrienden van Ikazia! Sinds december 2017 is de naam van de stichting daarom gewijzigd in Vrienden van Ikazia.

Protestants Christelijke identiteit

Ikazia is een bijzonder ziekenhuis. Opgericht vanuit bijdragen van kerken en gemeenteleden in de wijde omgeving van Rotterdam, proberen we, ook nu nog, deze christelijke identiteit uit te dragen. 

In Ikazia is de menselijke maat bepalend. Er voor elkaar zijn. Met vier kernwaarden doen we de patiënt korte beloften en werken we zelf vanuit die waarden. Vanuit de Protestants Christelijke identiteit:

  • Oprechte interesse: zorg met aandacht, betrokken en gastvrij;
  • Onderling verbonden: open, vriendelijk, liefdevol en samenwerkend;
  • Betrouwbaarheid: hoge kwaliteit, veilig en financieel en solide;
  • Professioneel: deskundig, initiatiefrijk en resultaatgericht.

Extra's door steun van onze Vrienden

Door de financiële bijdrage van de donateurs van de stichting kan het ziekenhuis allerlei extra’s realiseren voor patiënten en bezoekers, die niet gefinancierd kunnen worden vanuit het reguliere ziekenhuisbudget. Die extra's zijn wel heel belangrijk als het gaat om onze kernwaarden; ‘thuis voelen’ en ‘plezierig voelen’ in Ikazia. 

De Stichting Vrienden van Ikazia werkt zonder winstoogmerk aan het verkrijgen van inkomsten voor bijzondere voorzieningen van Ikazia die niet kunnen worden verkregen uit de exploitatie van het ziekenhuis.