Contact Spoed
Tekstgrootte

Nalaten of schenken

U kunt helpen door ons op te nemen in uw testament! Uiteraard bepaalt u zelf aan welk doel uw gift ten goede komt. De Stichting Vrienden van Ikazia te Rotterdam is een erkend goed doel met ANBI status. Uw schenking, erfstelling of legaat is helemaal belastingvrij en komt voor 100% bij uw goede doel terecht.

Hoe kunt u ons steunen?

  • Periodieke gift (voorheen lijfrente genoemd): u schenkt jaarlijks een vast bedrag aan Vrienden van Ikazia, gedurende 5 jaar of meer. Deze schenking is volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Download het formulier overeenkomst periodieke gift, dat u kunt uitprinten, invullen en opsturen naar: Stichting Vrienden van Ikazia Antwoordnummer 80161 (geen postzegel nodig) 3080 WB Rotterdam of E-mail: vriend@ikazia.nl.
  • Testament: u kunt de Stichting Vrienden van Ikazia opnemen in uw testament en erfgenaam maken van uw nalatenschap. Erfstelling: u laat een bepaald percentage van de erfenis, zoals vastgelegd in een notariële akte, ten gunste komen van Stichting Vrienden van Ikazia.
  • Legaat: u laat een vastgesteld bedrag of goederen ten gunste komen van Stichting Vrienden van Ikazia

Heeft u vragen?

Wij informeren u graag. Maar u kunt ook terecht bij uw notaris, die de legaten en erfstellingen vastlegt.