Contact Spoed

Muziek aan bed | voor patiënten op verpleegafdelingen | kosten 2.250 euro

Stel je voor: je ligt al dagen in een ziekenhuisbed en hoort ineens prachtige muziek op de gang. Wat een verrassing! 

De topmuzikanten van de organisatie Muziek aan Bed brengen met kleine en persoonlijke optredens muziek dichtbij ernstig zieke kinderen, volwassenen en kwetsbare ouderen. Twee professionele cellisten spelen samen op één instrument. Dat doet wonderen voor patiënten. Muziek aan Bed bezocht eerder drie verpleegafdelingen van Ikazia. De gangen stroomden vol met geïnteresseerde patiënten, mantelzorgers en personeel. Een patiënt kreeg er geen genoeg van en volgde de cellisten over de hele afdeling: "Jullie maken ons blij, wat een bijzondere verrassing!" Het eerste bezoek van Muziek aan Bed was een regelrecht succes! Er werd gespeeld, gezongen en gedanst. De muziek varieerde van Bach tot The Beatles.

De wens is om komend jaar Muziek aan Bed met regelmaat uit te nodigen op onze verpleegafdelingen, waar patiënten vaak voor langere tijd verblijven. Hiermee bezorgen we patiënten een bijzondere verrassing en gewenste afleiding tijdens hun verblijf in het Ikazia Ziekenhuis. 

Help je mee deze bijzondere wens te realiseren?

Via onderstaand formulier doneer je direct een bedrag naar keuze voor dit project. 

Handmatig overmaken kan ook, op rekeningnummer NL65 INGB 0000 368420 onder vermelding van Cadeau 50 jaar en de naam van de cadeauwens. Klik hier om terug te gaan naar de pagina Vrienden van Ikazia 50 jaar.

Vul een bedrag in. Bijvoorbeeld 10,00.
Optioneel
Optioneel