Contact Spoed
Tekstgrootte

Procedure Verpleegkundig praktijkonderzoek

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor al het onderzoek dat binnen het Ikazia Ziekenhuis plaatsvindt. Om te beoordelen of een praktijkonderzoek, bijvoorbeeld een afstudeeronderzoek voor een verpleegkundig specialistische opleiding, valt onder de Wet Mensgebonden Onderzoek (WMO), moet het plan van aanpak ingediend worden bij de LOC voor lokale toetsing. Tijdens deze toetsing wordt het onderzoeksplan beoordeeld. Pas na goedkeuring van de lokale toetsing mag een onderzoek van start gaan.

Belangrijke onderwerpen in het plan van aanpak

 • Waar gaat de studie over?
 • Welke data wordt verzameld?
 • Zijn er patiënten betrokken. Zo ja, hoe?
 • Hoe wordt omgegaan met de verkregen data (i.v.m. de Wet Datalek)?

Wanneer moet een studie ingediend worden bij een METC?

 • Wanneer het niet duidelijk is of het onderzoek WMO plichtig of niet-WMO plichtig is;
 • Wanneer patiënten actief betrokken worden bij een studie bijvoorbeeld door een gedragsbepaling of bloedafname;
 • Wanneer patiënten geïnterviewd worden;
 • Wanneer de verpleegkundig onderzoeker de intentie heeft om het onderzoek te publiceren in wetenschappelijke vakbladen moet voor de start van het onderzoek een niet-WMO verklaring van een METC verkregen zijn.

Wanneer hoef je een studie niet in te dienen bij een METC?

 • Wanneer een onderzoek plaatsvindt binnen het ziekenhuis en waarbij alleen verpleegkundigen of medisch specialisten worden geïnterviewd;
 • Wanneer er alleen gekeken wordt naar procedures binnen het ziekenhuis;
 • Wanneer er uitsluitend sprake is van retrospectief dossieronderzoek (waarbij wel aan de AVG eisen wordt voldaan);
 • Als duidelijk is dat er geen patiënten data gebruikt worden.

Twijfel je over welke regels voor jouw onderzoek van toepassing zijn? Neem dan contact op met de secretaris van de LOC via T: 010-2975881 of m.swarttouw@ikazia.nl

Schematische samenvatting van de procedure