Contact Spoed
Tekstgrootte

Wetenschapsdag 2022

In 2022 vond alweer de vijfde editie van onze wetenschapsavond plaats. Ruim zestig geïnteresseerde collega’s waren hierbij aanwezig, dit maakte de avond bij voorbaat al een groot succes

Wetenschappelijk onderzoek

De wetenschapsavond wordt elke twee jaar georganiseerd door de Lokale Onderzoeks Commissie (LOC). De avond is bedoeld voor alle artsen, arts-onderzoekers, A(N)IOS, researchcoördinatoren, verpleegkundig(en) specialisten en andere bij wetenschappelijk onderzoek betrokken medewerkers in huis.

De arts-assistenten en verpleegkundig specialisten worden uitgenodigd om de resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek te presenteren.

Wetenschap aanmoedigingsprijs

In Ikazia hechten wij veel belang aan wetenschappelijke onderzoek. De uitkomsten en inzichten leiden tot verbetering van onze behandelmethoden. De LOC reikt tijdens de wetenschapsavond ook een aanmoedigingsprijs uit.

Winnares dit jaar is anesthesioloog in opleiding Jasmijn Selten met haar onderzoek naar Donor- en ontvanger-specifieke biomarkers als voorspellende factoren voor uitkomsten van levertransplantatie.

Kwaliteit donorlevers verbeteren

Door het toepassen van verschillende spoelmethodes wordt de kwaliteit van de te transplanteren lever verbeterd. Hierdoor kunnen er niet alleen meer levers gebruikt worden voor transplantatie, ook kan door de inzet van bio-markers het succes van de transplantatie uitkomst worden voorspeld.

Fantastisch nieuws voor de patiënten die wachten op een nieuwe lever!