Contact Spoed
Tekstgrootte

Soorten wetenschappelijk onderzoek

Ikazia neemt deel aan een WMO-plichtige studie

WMO- plichtige studies die reeds beoordeeld zijn door een externe METC, waar het Ikazia ziekenhuis als site aan deel gaat nemen, worden ingediend bij de secretaris van de LOC. Tegelijkertijd stuurt de onderzoeker de specifieke Ikazia documenten naar de indiener die verantwoordelijk is voor indiening van deze documenten bij de extern oordelende METC met het verzoek om een nader besluit voor deelname van het Ikazia ziekenhuis aan de betreffende studie. Dit betreft de onderzoeksverklaring inclusief cv en verzekeringscertificaten van het Ikazia ziekenhuis.

Proefpersonenverzekering:
Per juli 2015 zijn de regels rondom de proefpersonenverzekering gewijzigd. Studies waarvoor goedkeuring verkregen is voor genoemde datum geldt dat het deelnemende centrum zelf nog verantwoordelijk is voor het afsluiten van de proefpersonenverzekering. Voor studies die goedgekeurd zijn na deze datum gelden nieuwe regels te weten: het initiërende centrum is verantwoordelijk voor het afsluiten van de verzekering voor alle deelnemende centra.

Ikazia initieert een WMO-plichtige studie

Indien het Ikazia ziekenhuis het initiatief nemende centrum is bij een WMO-plichtige studie dient de onderzoeker alle benodigde documenten in te dienen bij een erkende METC. Meer informatie hierover vindt u op de website van de CCMO.

De onderzoeker zorgt vervolgens dat het positieve besluit van de METC tezamen met alle verplichte studiedocumenten bij de secretaris van de LOC per mail wordt ingediend. Indien het noodzakelijk is dat studiepatiënten aangemeld moeten worden bij de proefpersonenverzekering neemt de onderzoeker contact op met de secretaris LOC.

Ikazia neemt deel aan een niet-WMO- plichtige studie

Niet-WMO- plichtige studies die in het Ikazia ziekenhuis uitgevoerd gaan worden, dienen eveneens ingediend te worden bij de LOC. Daarbij wordt de verklaring niet- WMO- plichtig van een erkende METC meegestuurd. Deze verklaring dat het een niet- WMO- plichtig onderzoek betreft, is nodig voor de publicatie van dergelijke studies.