Contact Spoed

ANBI gegevens

Onderstaande informatie is gepubliceerd vanwege regelgeving vanaf 1 januari 2014 voor als algemeen nut beogende instellingen (ANBI) waaronder Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia en Stichting Vrienden van Ikazia van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam geregistreerd staan bij de Centrale administratie Belastingdienst.

Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

 • Naam: Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia
 • RSIN: 002769980
 • Contactgegevens:
  Montessoriweg 1
  3083 AN Rotterdam,
  T. 010 295 76 55
 • Bestuurssamenstelling
  Raad van Toezicht: 
  • Drs. A.C. van Esterik (voorzitter) 
  • Mr. A.N. Kampherbeek (secretaris) 
  • De heer drs. A.R. Bijl
  • De heer dr. O.R. Guicherit
  • Mevrouw mr. L. Koster 
  • Mevrouw drs. J.J.A. Olij-Haak
 • Het beleidsplan: meerjarenbeleidsplan 2019-2022 
 • Het beloningsbeleid: beloningsbeleid bestuur en directie: De bezoldiging van de bestuurder is conform de Nederlandse Vereniging van ziekenhuisdirecteuren (NVZD) waarbij de vigerende WNT-wetgeving in acht wordt genomen. De vergoeding van de leden van de RvT is mede vastgesteld op basis van het advies van de Nederlandse Verengingen van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) waarbij de WNT-wetgeving het wettelijk kader is.
  Beloningsbeleid personeel: De salariëring van het personeel vindt plaats conform de cao ziekenhuizen.
 • De doelstelling: het exploiteren en in stand houden van een ziekenhuis
 • Verslag uitgeoefende activiteiten: dit vindt u terug in ons sociaal jaarverslag 2018