Contact Spoed
Tekstgrootte

Sterftecijfers

Sterftecijfers

Ieder jaar moeten wij als ziekenhuis net als alle andere ziekenhuizen in Nederland ons sterftecijfer bekend maken. Het sterftecijfer is een gemiddelde van het totale aantal patiënten dat is overleden. Dit sterftecijfer (Hospital Standarized Mortality Ratio, HSMR) wordt berekend over het vorige jaar. Bij de berekening wordt gelet op belangrijke kenmerken van patiënten en waarom zij in het ziekenhuis lagen.

Het bekend maken van dit cijfer is verplicht. De overheid wil hier de ziekenhuizen mee aanmoedigen om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren. Patiënten worden zo geholpen om te kunnen kiezen voor een goed en veilig ziekenhuis.

Sterftecijfer Ikazia

In 2020 is het sterftecijfer van Ikazia 94. Het sterftecijfer van de Nederlandse ziekenhuizen verschilt in 2020 van 68 tot 132. 

Verspreid over de jaren 2018-2020 is het sterftecijfer van Ikazia 85. Het sterftecijfer van Ikazia over de jaren 2018-2020 is duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde.

Bekijk hier het aantal patiënten dat in Ikazia overlijdt en in welke ziektegroepen (diagnosegroepen) dit gebeurt.

2020 was een bijzonder jaar door de Covid-19 pandemie die een grote invloed heeft gehad op de ziekenhuiszorg. Door corona is er in 2020 een nieuwe patiëntengroep ontstaan en ook de behandeling van corona was nieuw. Daardoor zijn de patiënten die opgenomen waren met corona niet meegenomen in de berekening. Dit besluit is genomen door verschillende belangrijke organisaties in de gezondheidszorg (DHD, NZa en IGJ).

Vertrouwen in sterftecijfers

Uit onderzoek komt naar voren dat de sterftecijfers nog niet geschikt zijn om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten. Ook kan het sterftecijfer nog niet gebruikt worden om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Hiervoor zijn meerdere redenen:

  • Zo zijn bijvoorbeeld de afspraken over patiënten die stervende zijn en in het ziekenhuis moeten blijven en wanneer ze naar huis mogen per ziekenhuis anders. Het is nog niet mogelijk om aanpassingen te doen voor palliatieve zorg (de laatste zorg voor overlijden) bij het berekenen van het sterftecijfer;
  • De kwaliteit van het sterftecijfer hangt af van hoe compleet en goed de gegevens zijn opgeslagen. Er zijn grote verschillen tussen ziekenhuizen in de manier en kwaliteit van het opslaan van de gegevens; ;
  • Niet alle onderdelen worden meegenomen in de berekening (zoals de algemene gezondheid van de patiënt of de fase of de ernst van de ziekte);
  • Als ziekenhuizen zich meer specialiseren is het sterftecijfer steeds minder geschikt om sterfte tussen ziekenhuizen te vergelijken. Dit komt omdat iedereen dan andere soorten zorg verleent.

Ikazia verbetert

Ikazia vindt het belangrijk om steeds de kwaliteit en veiligheid van onze zorg te verbeteren. Daarom is een necrologiecommissie actief. 

Naast het onderzoeken van Ikazia's sterftecijfers wordt door deze commissie onderzoek gedaan in de vastgelegde gegevens (dossieronderzoek) bij overleden patiënten. Dit dossieronderzoek vindt plaats om duidelijk te maken of er mogelijke problemen in het geven van de zorg zijn en om te leren voor het verbeteren van de kwaliteit.