Contact Spoed

Sterftecijfers

Ieder jaar moeten wij als ziekenhuis net als alle andere ziekenhuizen in Nederland ons sterftecijfer publiceren. Dit sterftecijfer (Hospital Standarized Mortality Ratio, HSMR) wordt berekend over het vorige jaar. Bij de berekening wordt rekening gehouden met belangrijke kenmerken van patiënten en de opnamen.

Het bekend maken van dit cijfer is verplicht. Hiermee wil de overheid de kwaliteitsverbetering in ziekenhuizen aanmoedigen en daarmee patiënten helpen om te kiezen voor een goed en veilig ziekenhuis.

Sterftecijfer Ikazia

In 2019 is het sterftecijfer van Ikazia 86. Het sterftecijfer van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2019 van 58 tot 125. Verspreid over de jaren 2017-2019 is het sterftecijfer van Ikazia 81.
Ikazia heeft hiermee een duidelijk lager sterftecijfer dan het landelijk gemiddelde. 

Bekijk hier het aantal patiënten dat in Ikazia overlijdt en in welke diagnosegroepen dit gebeurt.

Betrouwbaarheid sterftecijfers

Literatuur laat zien dat de sterftecijfers nog niet geschikt zijn om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten. Ook kan het sterftecijfer nog niet gebruikt worden om ziekenhuizen onderling te vergelijken. 

Hiervoor zijn meerdere redenen:

  • Het opname- en ontslagbeleid verschilt per ziekenhuis bij bijvoorbeeld terminaal zieke patiënten. Het is nog niet mogelijk om te corrigeren voor palliatieve zorg bij het berekenen van het sterftecijfer;
  • De kwaliteit van het sterftecijfer is afhankelijk van de volledigheid en kwaliteit van gegevensregistratie. Er zijn grote verschillen tussen ziekenhuizen in de manier en kwaliteit van registreren;
  • Niet alle variabelen worden meegenomen in het berekeningsmodel (zoals de algemene conditie van de patiënt of het stadium of de ernst van de ziekte);
  • Als ziekenhuizen zich meer specialiseren is het sterftecijfer steeds minder geschikt om sterfte tussen ziekenhuizen te vergelijken. Dit komt omdat iedereen dan andere soorten zorg verleent.

Ikazia verbetert

Ikazia vindt het belangrijk om steeds de kwaliteit en veiligheid van onze zorg te verbeteren. Daarom is een necrologiecommissie actief.

Naast de analyse van Ikazia's sterftecijfers wordt door deze commissie dossieronderzoek gedaan bij overleden patiënten. Dit dossieronderzoek vindt plaats om inzichtelijk te maken of er mogelijke problemen in de zorgverlening zijn en om te leren voor kwaliteitsverbetering.