Contact Spoed
Tekstgrootte

Sterftecijfers

Sterftecijfers

Ieder jaar moeten wij als ziekenhuis net als alle andere ziekenhuizen in Nederland ons sterftecijfer bekend maken. Dit sterftecijfer (Hospital Standarized Mortality Ratio, HSMR) wordt berekend over het vorige jaar. Bij de berekening wordt gelet op belangrijke kenmerken van patiënten en waarom zij in het ziekenhuis lagen.

Het bekend maken van dit cijfer is verplicht. De overheid wil hier de ziekenhuizen mee aanmoedigen om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren. Patiënten worden zo geholpen om te kunnen kiezen voor een goed en veilig ziekenhuis.

Hoe wordt het sterftecijfer berekend?

Het sterftecijfer wordt berekend door het precieze aantal patiënten dat is overleden te vergelijken met het aantal dat verwacht werd te sterven. Het sterftecijfer is een getal, waarbij 100 het landelijk gemiddelde is. Bij een sterftecijfer van 100 is de precieze sterfte gelijk aan de verwachte sterfte.

Sterftecijfer Ikazia

In 2022 is het sterftecijfer van Ikazia 94. Het sterftecijfer van de Nederlandse ziekenhuizen verschilt in 2022 van 67 tot 120.

Verspreid over de jaren 2020-2022 is het sterftecijfer van Ikazia 94. Dit is duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde.

Bekijk hier het aantal patiënten dat in Ikazia overlijdt en in welke ziektegroepen (diagnosegroepen) dit gebeurt.

In 2020 en 2021 heeft de COVID-19-pandemie een grote impact gehad op de ziekenhuiszorg. In de berekening van het sterftecijfer zijn in 2020 en 2021 de COVID-19 opnamen niet meegenomen. Omdat COVID-19-opnamen in 2022 minder vaak voorkwamen en meer onderdeel zijn gaan vormen van de reguliere zorg, is besloten om COVID-19 vanaf verslagjaar 2022 wel mee te nemen in de berekening van het sterftecijfer.

Wat zeggen sterftecijfers?

Uit onderzoek komt naar voren dat de sterftecijfers nog niet geschikt zijn om de kwaliteit van de zorg die gegeven is te meten. Ook kan het sterftecijfer nog niet gebruikt worden om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Hiervoor zijn meerdere redenen:

  • Het opname- en ontslagbeleid verschilt per ziekenhuis bij bijvoorbeeld terminaal (stervende) zieke patiënten. Het is nog niet mogelijk om aan te passen voor palliatieve zorg bij het berekenen van het sterftecijfer;
  • De kwaliteit van het sterftecijfer hangt af van hoe compleet en goed de de gegevens bijgehouden worden. Er zijn grote verschillen tussen ziekenhuizen in de manier en kwaliteit van het bijhouden van de gegevens;
  • Niet alle situaties worden meegenomen in het berekenen (zoals de algemene conditie van de patiënt of het stadium of de ernst van de ziekte);
  • Als ziekenhuizen zich meer specialiseren in bepaalde zorg is het sterftecijfer steeds minder geschikt om sterfte tussen ziekenhuizen te vergelijken. Dit komt omdat iedereen dan andere soorten zorg verleent.

Ikazia verbetert

Ikazia vindt het belangrijk om de kwaliteit en veiligheid van haar zorg steeds te verbeteren. Daarom is een Commissie Dossieranalyse actief.

Naast het onderzoeken van Ikazia's sterftecijfers doet deze commissie dossieronderzoek (bekijken van het patiëntendossier) bij overleden patiënten. Dit dossieronderzoek wordt gedaan om helder te krijgen of er mogelijke problemen in de zorgverlening zijn en om te leren voor het verbeteren van de kwaliteit.