Contact Spoed

Kwaliteit en Veiligheid

Kwaliteit van zorg vinden wij belangrijk. Efficiënt, veilig en patiëntvriendelijk werken, staan bij ons voorop. Wij meten daarom ieder jaar op verschillende manieren de kwaliteit van onze zorg. 

Met de resultaten proberen wij onze zorg steeds verder te verbeteren en te blijven voldoen aan de eisen van het NIAZ. Ikazia is NIAZ geaccrediteerd.

Kwaliteitsindicatoren

De doelmatigheid, veiligheid en toegankelijkheid van onze zorg wordt met kwaliteitsprestatie-indicatoren gemeten . Voorbeelden van prestatie-kwaliteitsindicatoren zijn:

  • pijnscore na een operatie;
  • het aantal patiënten met doorligwonden;
  • wachttijden;
  • screening op ondervoeding. 

Jaarlijks legt Ikazia maatschappelijke verantwoording af over deze kwaliteitsindicatoren.

Score bekijken

Op de websites ziekenhuischeckziekenhuizentransparant, kiesbeter en zorginzicht, kunt u onze resultaten bekijken en andere ziekenhuizen vergelijken. 

Houdt u er wel rekening mee dat Nederlandse ziekenhuizen verschillen in grootte, taken en doelgroepen. Een vergelijking op basis van de gepresenteerde getallen is daarom niet zomaar mogelijk. 

Op deze websites is ook informatie beschikbaar over gezondheid en gezondheidszorg.

NIAZ

Wij hebben meerdere keurmerken voor de kwaliteit van onze zorg ontvangen. Een kwaliteitskeurmerk is een officiële beoordeling dat wij aan de vastgestelde eisen voldoen. 

Zo hebben wij in 2016 voor de derde keer de NIAZ-accreditatie behaald. Met dit keurmerk laten wij zien dat wij continu bezig zijn met het dagelijks verbeteren en vasthouden van onze kwaliteit van zorg. De accreditatie is vier jaar geldig. Daarom wordt Ikazia in 2020 opnieuw getoetst door NIAZ. 

Meer informatie over dit keurmerk vindt u op de website van het NIAZ.

Overige kwaliteitskeurmerken

Naast NIAZ heeft Ikazia de volgende kwaliteitskeurmerken:

Keurmerk voor Vaatzorg

Spatader-keurmerk Harteraad

Groen vinkje voor bloed- en lymfklierkankerzorg.

Roze lintje
Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Accreditatie Klinisch Chemisch Laboratorium

Cliënt- en Patiëntveiligheid MDL- centrum

Topzorg Menzis Behandeling Darmkanker

Borstvoedingcertificaat of Baby Friendly Nederland keurmerk

Meest patiëntvriendelijke ziekenhuis 2016

Neokeurmerk

Smiley voor kindvriendelijk ziekenhuis (kinderafdeling)

Smiley voor kraamafdeling
Smiley voor kindvriendelijk ziekenhuis (dagbehandeling)