Contact Spoed
Tekstgrootte

Kwaliteit en Veiligheid

Kwaliteit van zorg vinden wij belangrijk. Efficiënt, veilig en patiëntvriendelijk werken, staat bij ons voorop. Wij meten daarom ieder jaar op verschillende manieren de kwaliteit, veiligheid en hygiëne van onze zorg. Dit wordt gedaan door medewerkers van Ikazia en door organisaties van buiten het ziekenhuis.

Met de resultaten proberen wij onze zorg steeds verder te verbeteren en te blijven voldoen aan de eisen van Qualicor Europe. Ikazia heeft verschillende bewijzen van kwaliteit en heeft een officiele goedkeuring (accreditatie) van Qualicor.

Kwaliteitsindicatoren

Wij worden elk jaar door organisaties van buiten het ziekenhuis (zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, Zorginstituut Nederland, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen) gevraagd naar de kwaliteit van zorg die wij leveren. Deze vragen worden kwaliteitsindicatoren genoemd.

Wij gebruiken de resultaten van deze indicatoren om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Score bekijken

Op de websites ziekenhuischeck, ziekenhuizentransparant, kiesbeter en zorginzicht, kunt u onze resultaten op verschillende onderdelen bekijken. Ook kunt u andere ziekenhuizen vergelijken.

Houdt u er wel rekening mee dat Nederlandse ziekenhuizen verschillen in grootte, taken en doelgroepen. Een vergelijking op basis van de gepresenteerde getallen is daarom niet zomaar mogelijk.

Op deze websites is ook informatie beschikbaar over gezondheid en gezondheidszorg.

Qualicor

Wij hebben meerdere beoordelingen voor de kwaliteit van onze zorg ontvangen. Tijdens een controle (audit) onderzoeken externe beoordelaars of in onze organisatie wordt gewerkt volgens de afgesproken eisen, regels en doelen en wat daar het resultaat van is.

Zo hebben wij in 2021 voor de vierde keer de Qualicor-accreditatie (bewijs van kwaliteit) gehaald. Met deze beoordeling laten wij zien dat wij altijd bezig zijn met het verbeteren en vasthouden van onze kwaliteit van zorg. De accreditatie is vijf jaar geldig. In de komende vijf jaar wordt Ikazia drie keer getest. Hierna wordt in 2026 een nieuw besluit over de accreditatie genomen.

Meer informatie vindt u op de website van Qualicor.

Overige bewijzen van kwaliteit

Naast Qualicor heeft Ikazia de volgende bewijzen van kwaliteit (accreditaties):

Cliënt- en Patiëntveiligheid MDL- centrum
Raad voor accreditatie M187