Contact Spoed
Tekstgrootte

Ikazia waarden

Dit zijn onze waarden

Bij het aangaan van onze uitdagingen hanteren we heldere uitgangspunten die geïnspireerd zijn vanuit de protestants-christelijke identiteit van het ziekenhuis. Zij dienen als leidraad voor het denken en handelen van onze medewerkers en artsen.​​​​

Oprechte interesse
We bieden zorg met oprechte aandacht voor en interesse in onze patiënten en elkaar als collega’s. We voelen ons intrinsiek betrokken en gedragen ons respectvol, gastvrij en inclusief. Hierbij staan onze patiënten centraal.
----

Onderling verbonden
We zijn open, vriendelijk en warmhartig voor elkaar en onze patiënten. We werken actief samen met andere partijen. We ontwikkelen waar mogelijk oplossingen voor het leveren van optimale zorg in de regio door samenwerking aan te gaan met onze zorgpartners. Zo creëren we een duurzaam ziekenhuis van de toekomst, waar we rekening houden met het maatschappelijk belang en de zorg die past bij onze patiënten.
----
Eigenaarschap
We zijn professioneel, deskundig en resultaatgericht. We zijn betrouwbaar en bieden zorg met hart en handen, van hoge kwaliteit en veiligheid. We nemen verantwoordelijkheid voor onze woorden, daden en beslissingen. We durven moedig(e) besluiten te nemen, ambitieuze initiatieven in gang te zetten en verbeteren ons voortdurend.