Contact Spoed
Tekstgrootte

Strategische pijlers

Zo gaan we onze belofte waarmaken

Stimuleren van collega’s en onze organisatie​​
Dit doen we door met elkaar een inclusieve en veilige omgeving te creëren waar collega’s met plezier en respect voor elkaar werken. We bouwen aan een organisatie die mensen invloed geeft, inspireert en ontwikkelkansen biedt. Zo realiseren we samen een duurzame organisatie waarin iedereen, door continu te verbeteren, optimaal kan blijven presteren.​​
---
Bieden van waardevolle zorg​​
De gezondheid van de patiënt staat voor ons centraal, met de juiste vorm van zorg op de juiste plek op het juiste tijdstip en de collega die daarbij past. We hebben aandacht voor leefstijl en preventie, waarbij we de balans houden tussen kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Hiermee realiseren we meerwaarde voor onze patiënten en hun naasten.​
---
Samenwerking in de regio​​
Wij leveren optimale zorg in de regio. Dit doen wij door samen te werken met diverse zorgpartners en disciplines buiten het ziekenhuis. Zo creëren we een toekomstbestendig algemeen ziekenhuis waarbij we rekening houden met maatschappelijk belang en de zorg die past bij onze patiënten.​
---
Waarborgen van onze financiële gezondheid​​
We sturen op het effectief verlenen van de zorg met een positief rendement. Dit doen we door waardevolle zorg te leveren op een efficiënte manier. Hiermee blijven we een toekomstbestendig en financieel gezond algemeen ziekenhuis. ​