Contact Spoed
Tekstgrootte

Patiëntveiligheid

Om de veiligheid binnen de patiëntenzorg te verbeteren zet het Ikazia Ziekenhuis de volgende activiteiten in:

  • onderzoek naar risicovolle situaties binnen de patiëntenzorg;
  • onderzoek naar oorzaken van incidenten;
  • registreren en bespreken van complicaties;
  • trainen van medewerkers;
  • werken vanuit een veiligheidscultuur.

Uw rol

U kunt zelf ook een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van zorg. Om u daarbij te ondersteunen is de Patiëntveiligheidskaart ontwikkeld.

Op deze kaart staan aanwijzingen die u kunt gebruiken tijdens uw behandeling of verzorging in ons ziekenhuis. Bijvoorbeeld: geef aan als u iets niet begrijpt of als de behandeling anders is dan u verwacht.

Samen maken we de zorg nog veiliger!