Contact Spoed
Tekstgrootte

Intensive Care (IC)

Een speciaal opgeleid team van specialisten en verpleegkundigen behandelt de patiënt die opgenomen is op de afdeling Intensive Care (IC).

Wat kunt u als bezoeker van de afdeling Intensive Care verwachten?

Een kenmerk van de Intensive Care (IC) is de grote hoeveelheid apparatuur. Door middel van deze zogenaamde ‘bewakingsapparatuur’ worden de verschillende lichaamsfuncties van de patiënt zeer nauwkeurig gecontroleerd en bewaakt.

Ook kan de apparatuur bepaalde lichaamsfuncties (tijdelijk) overnemen (beademing, nierfunctievervangende therapie).

Wanneer komt de patiënt op de IC te liggen?

Een patiënt wordt in een aantal gevallen op de Intensive Care geplaatst:

  • bij zeer ernstige ziekten, waarbij behandeling nodig is met intensieve bewaking en verzorging;
  • wanneer belangrijke lichaamsfuncties (ademhaling, nierfunctie, bloeddruk e.d.) door apparatuur moeten worden overgenomen;
  • standaard na een grote operatie;
  • wanneer na een operatie moeilijkheden verwacht kunnen worden (bijvoorbeeld bij verminderde werking van hart of longen).

Dagboek

Als een patiënt wat langer op de IC blijft, worden dagboeken uitgedeeld zodat patiënten en familieleden deze kunnen bijhouden. 

De familie kan naast de (veranderingen in de) gezondheidstoestand van hun naaste ook dagelijkse gebeurtenissen zoals het nieuws van de dag, het weer, verjaardagen en dergelijke in het dagboek beschrijven. 

De patiënt krijgt zo een beeld van de periode dat hij op de Intensive Care lag. Deze verslaglegging heeft een positief effect op de verwerking van de opname en alles wat er gebeurd is.

Nazorg

Als u in aanmerking komt voor de IC-nazorg polikliniek krijgt u hiervoor een uitnodiging. Wilt u zelf nazorg dan kunt u dit natuurlijk altijd laten weten.

Algemene folders