Contact Spoed
Tekstgrootte

Interne Geneeskunde

Nefrologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich met nierziekten bezig houdt. De internist gespecialiseerd in nierziekten is de nefroloog.

Nierschade

Chronische nierschade is de meest voorkomende nierziekte. Chronische nierschade (achteruitgang van nierfunctie in combinatie met proteïnurie (letterlijk vertaald “eiwit in de urine”)) komt veel voor. Bij alle mensen ouder dan 65 jaar loopt de nierfunctie langzaam iets terug. Soms gaat dit proces sneller dan verwacht of is er sprake van een onderliggende ziekte die dit veroorzaakt. Patiënten met hoge bloeddruk, veel overgewicht, suikerziekte en/of hart- en vaatziekten hebben een verhoogde kans op het krijgen van nierschade.

Risicofactoren

Patiënten met chronische nierschade hebben omgekeerd weer meer risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Door chronische nierschade kunnen specifieke risicofactoren ontstaan (bloedarmoede, verstoorde calcium-fosfaathuishouding, te kort aan vitamine D, jicht, vocht vasthouden). 

Al deze afzonderlijke complicaties, die worden veroorzaakt door een achteruitgaande nierfunctie, zal de nefroloog telkens controleren op het spreekuur.

Wat doet de nefroloog?

Meestal gaat de nierfunctie langzaam achteruit of loopt de hoeveelheid eiwit in de urine langzaam op. De nefroloog probeert deze situatie te verbeteren of, indien dit niet mogelijk is, de situatie zolang mogelijk stabiel te houden. 

Mocht dit niet lukken en de nierfunctie bedraagt minder dan 20% (geschatte waarde), dan zal de nefroloog met u spreken over nierfunctievervangende therapie (dialyse, niertransplantatie) en u zonodig verwijzen voor verdere voorlichting (nierfalentraject). 

Slechts een kleine groep patiënten moet daadwerkelijk nierfunctievervangende therapie ondergaan.

Telefoonnummer
010-297 52 50
E-mailadres
pint1@ikazia.nl
Spreekuren
maandag t/m vrijdag
08.30 - 16.30 uur
Polikliniek
Routewijzer (26)

Algemene folders