Contact Spoed
Tekstgrootte

Logopedie

Diagnostiek en behandeling van stemstoornissen

Afdeling logopedie is samen met de KNO-artsen gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van stemstoornissen. Deze stemexpertise is ruim 35 jaar geleden ontwikkeld op initiatief van KNO-arts/foniater dr. C. H.Waar.

Dr. Waar pleitte voor een intensieve samenwerking tussen logopedist en KNO-arts bij patiënten met stemklachten. Daarin benadrukte hij de essentiële rol van logopedist als adviseur, trainer en coach in het herstelproces van de patiënt. Tot op heden vervullen de logopedisten in Ikazia deze rollen met grote inzet en betrokkenheid.

Onze stemspecialisatie kenmerkt zich door een combinatie van jarenlange ervaring, intercollegiaal overleg, regelmatige na- en bijscholing, multidisciplinaire samenwerking en tenslotte passie voor het vak.

Ervaring

Wij zien de stem als een ‘multi-dimensioneel’ fenomeen. Anders gezegd: de gezondheid en het functioneren van de stem wordt bepaald door een variatie aan factoren. Voorbeelden zijn: algemene gezondheid, emotie, medicatie, auditieve vaardigheden, omgeving, stemtechniek, stemscholing, leeftijd, persoonlijkheid of de mate van stembelasting.

Wij werken met uiteenlopende therapievormen die in overleg met de patiënt op maat aangeboden worden. We hebben ervaring met onder andere de volgende behandelvormen en stemmethoden:

 • Manuele faciliatie van de larynx (Lieberman);
 • Coblenzer;
 • Pahnmethodiek (nasaleren);
 • Accentmethode van Svend Smith;
 • Vocal Function Exercises;
 • Estill Voice Training (EVT);
 • Lax Vox, SOVT, semi occluded vocal tract exercises;
 • Visualisatie;
 • Roy Hart;
 • Lichtenberg methode;
 • Adem- en ontspanningstherapie( mindfulness oefeningen, Feldenkrais oefeningen, Jacobson);
 • Qi gong;
 • Methoden voor scholing van de klassieke zangstem;
 • Resonant Voice ( Lessac);
 • Stemexpressie (Marius Engelbrecht);
 • Motivational Interviewing;
 • Rationeel Emotieve Training (RET);
 • Inzichten uit de poly vagaal theorie.

Wij begeleiden onder andere professionele stemgebruikers zoals zangers, acteurs, docenten, presentatoren, telefonisten en vertegenwoordigers. Daarnaast zijn wij nauw betrokken bij het proces stemherstel na een stembandoperatie.

Intercollegiaal

Bij complexe stemproblematiek wordt de stemklacht van een patiënt besproken tijdens interdisciplinair overleg. Tijdens dit overleg, dat minimaal één keer per maand plaatsvindt, zoekt het team logopedie gezamenlijk naar een analyse van de stemklacht en een passende behandelstrategie.

Daarnaast beschikken we over een ruim netwerk van stemtherapeuten in het land waarnaar wij verwijzen of mee samenwerken.

Na- en bijscholing

Wij scholen ons regelmatig bij en blijven op de hoogte van nieuwe vakinhoudelijke ontwikkelingen door cursussen, congressen en symposia te bezoeken. Ook zijn er nauwe contacten met de opleiding logopedie op Hogeschool Rotterdam en zangopleidingen van het Codarts Conservatorium Rotterdam.

Multidisciplinair

Er vindt twee maal per week een foniatrisch spreekuur plaats, waarin wij samen met de KNO-arts de stem onderzoeken en een behandeladvies geven.
Tevens hebben wij korte lijnen met afdeling fysiotherapie, klinische psychologie en longgeneeskunde, waarnaar we zo nodig verwijzen voor eventueel verder onderzoek of behandeling.

Indien nodig overleggen wij ook met de bedrijfsarts of mentor van de patiënt. Overleg met zangpedagogen vinden wij essentieel voor het welslagen van therapie bij zangers.

Telefoonnummer
010-297 53 50
E-mailadres
logopedie@ikazia.nl
Spreekuren
Maandag t/m Vrijdag
08.15 - 16.30 uur
Polikliniek
Routewijzer (59)

Algemene folders