Contact Spoed

Kindergeneeskunde

De polikliniek kindergeneeskunde van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam is er voor kinderen van nul tot zestien jaar. 

Heeft uw kind een klacht of ziekte, dan kan uw huisarts uw kind voor onderzoek en behandeling verwijzen naar één van onze kinderartsen.

Spreekuur longverpleegkundige kindergeneeskunde

Als uw kind last heeft van astma, een allergie, eczeem of een andere luchtwegaandoening, kan de kinderarts uw kind verwijzen naar het spreekuur van de longverpleegkundige kindergeneeskunde

Dit is een gespecialiseerd verpleegkundige die in nauwe samenwerking met de kinderartsen voorlichting geeft aan kinderen en ouders.

Medisch pedagogisch spreekuur

Heeft uw kind eet-, huil-, poep- of slaapproblemen? U kunt hiervoor op verwijzing van de kinderarts terecht op het medisch pedagogisch spreekuur. 

Hier krijgt u hulp en advies van onze medisch pedagogisch zorgverleners.

Voorlichtingsmiddag

Op de polikliniek kindergeneeskunde is er iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur een voorlichtingsmiddag voor kinderen die geopereerd moeten worden. 

Tijdens deze middag legt één van onze medisch pedagogisch zorgverleners uit wat er allemaal gebeurt tijdens een operatie. 

U kunt uw kind voor deze middag opgeven via 010- 297 52 24.

Kinderen die opgenomen zijn in Ikazia krijgen het Beterboek. Een speciaal boek voor kinderen met informatie over opname in het ziekenhuis.

Zorg dicht bij huis

Om zorg dichterbij u te brengen, houden onze kinderartsen ook spreekuur op de polikliniek Barendrecht- Carnisselande.

Let op! Zowel in het Ikazia Ziekenhuis als op de polikliniek in Barendrecht- Carnisselande kunt u alleen terecht met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist.

Medisch dossier van uw kind

Het medisch dossier van kinderen tot zestien jaar is niet online te bekijken. 

Wilt u inzage in het medisch dossier van uw kind? Als ouder of wettelijk vertegenwoordiger van een kind tot twaalf jaar kunt u een afschrift van (een deel) van het medisch dossier opvragen.

Let op! Vanaf 12 jaar is uw kind zelf eigenaar van zijn dossier. Als u inzage of een kopie van het dossier wenst, moet u hiervoor toestemming hebben van uw kind.

Telefoonnummer
010-297 53 40
Spreekuren
maandag t/m vrijdag
08.15 - 16.30 uur
Polikliniek
Routewijzer (27)

Patiëntenfolders