Contact Spoed
Tekstgrootte

Functionaris Gegevensbescherming

Mijn naam is Afke de Vries. Binnen het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam ben ik sinds 1 augustus 2017 aangesteld als de Functionaris Gegevensbescherming, ook wel FG genoemd.

Wat zijn persoonsgegevens

Als FG ben ik samen met onze zorgverleners verantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u of gegevens die te herleiden zijn naar u. Dit kan uw naam, adres of BSN nummer zijn, maar ook de gegevens over uw gezondheid, uw behandeling en uw medicatie. Gegevens over uw gezondheid worden ook bijzondere persoonsgegevens genoemd.

Bescherming van uw privacy

Als ziekenhuis zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens veilig te beheren. Dit betekent dat wij er voor zorgen dat niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. Ook zorgen wij er voor dat wanneer wij deze gegevens moeten delen met bijvoorbeeld een huisarts of apotheek, dit op een beveiligde en betrouwbare manier gebeurt.

Het veilig omgaan met uw persoonsgegevens is een wettelijke verplichting. Dat betekent dat iedere manier van gebruik van uw gegevens getoetst moet worden om te bepalen of dit voldoet aan de wetgeving.

Taken functionaris gegevensbescherming

Mijn taak als FG is onder andere om al het beleid, de afspraken en werkwijzen rondom persoonsgegevens te toetsen of deze inderdaad voldoen aan de wetgeving. Daarbij adviseer ik Ikazia om de werkwijzen rondom privacy te verbeteren.

Contact

Als FG ben ik ook uw contactpersoon wanneer u vragen of opmerkingen heeft over hoe wij omgaan met uw privacy en uw gegevens. U kunt mij op doordeweekse dagen bereiken op 010-2975275 of per mail via: privacy@ikazia.nl