Contact Spoed
Tekstgrootte

Rechten en plichten

U, als patiënt en bezoeker en wij, als ziekenhuis, hebben rechten en plichten waar we ons aan moeten houden. Met deze rechten en plichten kunnen we de samenwerking bevorderen. U vindt ze onderstaand.

Het Ikazia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis en daardoor kunnen leerling verpleegkundigen, co-assistenten en andere (para) medische beroepsbeoefenaars bij bepaalde onderzoeken aanwezig zijn. Ook voor deze groep gelden dezelfde privicy regels als voor alle andere beroepsbeoefenaars.

Gedrag

Als patiënt van Ikazia mag u rekenen op een correcte benadering en professionele houding van onze medewerkers en medisch specialisten. Van u mag de medewerker en medisch specialist een zelfde correcte houding verwachten. Als u onverhoopt vindt dat u onheus bent behandeld dan kunt u een klacht indienen. Verder op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Mensen die zich niet aan onze huisregels houden kan de toegang tot het ziekenhuis ontzegd worden.

Cameratoezicht

In ons ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van videobewaking en cameratoezicht om de veiligheid op het terrein en in het ziekenhuis te verhogen. Bij alle toegangen en op verschillende plaatsen in het gebouw en op het terrein zijn camera’s opgesteld. Indien nodig kunnen video-opnames worden gebruikt bij de opsporing van eventuele ordeverstoring. Met de opnames kunnen bijvoorbeeld veroorzakers van incidenten of plegers van misdrijven op het terrein of in het gebouw worden achterhaald.

Aantal bezoekers

Onze patiënten mogen 2 bezoekers per dag ontvangen. Dit geldt voor alle afdelingen behalve voor de dagbehandeling (4C).

Op de dagbehandeling (4C) mag geen bezoek komen.

Bekijk hier de bezoektijden
.

Mobiele telefonie

In Ikazia is het gebruik van mobiele telefoons op enkele plaatsen niet toegestaan: bij de afdelingen KNF, IC en CCU. Mobiele telefoons kunnen daar storend werken op de diverse medische apparatuur. Houdt u er rekening mee dat u geen overlast veroorzaakt voor andere patiënten. In verband met rusttijden is het daarom niet toegestaan om op uw kamer  te telefoneren  tussen 13.00-14.00 uur en 23.00-07.00 uur.

Roken

Ikazia is een rookvrij ziekenhuis. Klik hier voor meer informatie.

Persoonsgegevens en privacy

In het kader van onderzoek, verpleging, behandeling en verzorging worden in Ikazia gegevens van de patiënt vastgelegd. De zorgvuldigheid van omgaan met deze gegevens is vastgelegd in een privacyreglement

Als u van mening bent dat het ziekenhuis niet correct met uw gegevens omgaat dan kunt u een klacht indienen. Verder op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Voor informatie zie onze Disclaimer.

Sociale media, fotografie en video-opnamen

Sociale media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en steeds meer mensen maken er gebruik van. Iedereen kan tegenwoordig filmpjes en foto’s online posten. 

In Ikazia willen wij graag kwalitatief goede en veilige zorg leveren. Onder veilige zorg valt voor ons ook het beschermen van de privacy van onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Daarom vragen wij onze bezoekers en patiënten expliciet géén foto’s of filmpjes te plaatsen zonder toestemming van de mensen die erop staan.

Het opnemen van gesprekken met artsen door patiënten

Het opnemen van gesprekken met artsen door patiënten is in beginsel toegestaan.  We spreken hier over een audio-opname. Voorwaarde is wel dat de opnemende partij zelf deelnemer is aan het gesprek of dat het gesprek in opdracht van één van de deelnemende partijen wordt opgenomen. Toestemming van alle deelnemende partijen is niet noodzakelijk. Hoewel het in principe is toegestaan om gesprekken op te nemen mag de opnemende partij deze opnames niet zomaar vrijgeven. Deze opnames zijn alleen toegestaan voor privé-gebruik. Openbaar maken of delen van opnames mag alleen wanneer er uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door alle deelnemende partijen. Dit leidt namelijk tot schending van iemands privacy en is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming.Bovenstaande geldt niet voor beeldopnames. Hiervoor dient altijd toestemming gevraagd te worden aan alle deelnemende en ‘zichtbare’ partijen.

Heeft u hier vragen over dan verwijzen we u naar de Functionaris Gegevensbescherming van Ikazia via privacy@ikazia.nl

Rechten als patiënt

U heeft als patiënt het recht goed geïnformeerd te worden. Dit staat beschreven in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WBGO). Dit houdt onder andere de volgende zaken in:

  • het ziekenhuis is verplicht u op duidelijke wijze in te lichten over een voorgenomen onderzoek of behandeling (ook schriftelijk, indien u dit wenst);
  • het ziekenhuis heeft uw toestemming nodig om onderzoek of behandeling uit te voeren;
  • het ziekenhuis is verplicht een dossier over uw behandeling aan te leggen, waarin aantekeningen over uw gezondheidssituatie gemaakt worden;
  • het ziekenhuis is verplicht u inzage te geven in het dossier.

Plichten als patiënt

Naast een aantal rechten heeft u als patiënt ook een aantal plichten. Enkele van deze plichten vindt u hieronder:

  • u dient zich bij bezoek aan het ziekenhuis altijd te kunnen legitimeren;
  • u dient een ziektekostenverzekering te hebben en een bewijs hiervan bij u te hebben (verzekeringspasje of document);
  • u dient een afspraak die niet doorgaat ten minste 24 uur van tevoren af te zeggen;
  • u dient uw arts of hulpverlener volledig te informeren zodat een goede diagnose kan worden gesteld en deskundige behandeling kan plaatsvinden;
  • u dient tijdens opname in principe uitsluitend medicijnen te gebruiken die door het ziekenhuis zijn verstrekt.