Contact Spoed
Tekstgrootte

Klachtencommissie

Met uw klacht naar de klachtencommissie

Heeft u uw klacht besproken via de klachtenfunctionaris maar heeft dit niet het gewenste resultaat? Dan kunt u met uw klacht naar de klachtencommissie van het Ikazia Ziekenhuis.

U kunt de klachtencommissie een brief of een e-mail sturen. Geef naast uw naam, adres en telefoonnummer ook uw geboortedatum op.

Onderzoek en oordeel via de klachtencommissie

Na het aanmelden van uw klacht doet de klachtencommissie onderzoek. Tijdens dit onderzoek kan u worden gevraagd om een reactie te geven op de informatie. Daarna vormt de klachtencommissie een oordeel. Uit dit oordeel kunnen ook adviezen komen aan de Raad van Bestuur van het Ikazia Ziekenhuis om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De klachtencommissie kan geen schadevergoeding geven.

De klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht en behandelt uw klacht vertrouwelijk.

Leden klachtencommissie

De Klachtencommissie bestaat uit:

 • een voorzitter die niet bij het ziekenhuis hoort;
 • een persoon van een patiëntenvereniging;
 • een huisarts;
 • een medewerker van Ikazia die in de ondersteunende dienst werkt ;
 • een verpleegkundige;
 • twee medische specialisten die in het Ikazia Ziekenhuis werken.

Meer informatie leest u in het reglement van de klachtencommissie

Financiële klachten

Voor klachten die gaan over (verkeerd) ontvangen rekeningen en daarmee verbonden vragen, kunt u contact opnemen met de zorgadministratie.

Zij zijn bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

T: 010 290 20 90.
e-mail: administratie@ikazia.nl.

Schade en aansprakelijkheid

Als u denkt dat er schade is ontstaan door het niet goed medisch behandelen in het Ikazia Ziekenhuis, kunt u het ziekenhuis hiervoor verantwoordelijk houden.

Als u het ziekenhuis aansprakelijk stelt (verantwoordelijk houdt) wordt dit behandeld door de ziekenhuisjurist samen met de verzekeraar van het ziekenhuis, Medirisk.

In de brief waarin u het Ikazia Ziekenhuis aansprakelijk stelt, moet in ieder geval deze informatie staan:

 • Uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer;
 • De naam van de persoon die u aansprakelijk stelt;
 • De datum waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
 • Een precieze omschrijving van de gebeurtenis;
 • Een omschrijving van de schade die hierdoor is ontstaan.

Meer informatie over hoe het werkt met een schadeclaim kunt u krijgen van de klachtenfunctionaris of jurist van het ziekenhuis. Lees ook de algemene voorwaarden van het Ikazia Ziekenhuis.

De brief kan gestuurd worden aan:

Bestuursbureau Ikazia Ziekenhuis
Postbus 5009
3008 AA ROTTERDAM

bestuursbureau@ikazia.nl

Contactgegevens klachtencommissie

Klachtencommissie Ikazia Ziekenhuis
Antwoordnummer 80161
3080 VB ROTTERDAM

E-mailadres: KlachtenComm@ikazia.nl

Mevrouw J.T.C. Bijl, secretaresse Klachtencommissie
Telefoon: 010- 297 52 90

Andere organisaties

U heeft ook de mogelijkheid om uw klacht naar een organisatie buiten ons ziekenhuis te sturen.

Dit kan bij:

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250
3500 GG UTRECHT
tel. 030- 299 19 70

Inspectie Gezondheidszorgen Jeugd
Postbus 2518
6401 DA HEERLEN
tel. 088- 120 50 01

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Tuchtcollege Den Haag
Postbus 97831
2509 GE Den Haag
tel. 070- 350 09 73

Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
tel. 070- 310 53 10