Contact Spoed
Tekstgrootte

Wat betaalt u

Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren.

Of uw behandeling helemaal wordt vergoed, hangt af van uw verzekering. Dit kunt u nazoeken in uw polisvoorwaarden of navragen bij uw zorgverzekeraar.

Ziekenhuis rekening

Meestal stuurt het ziekenhuis de rekening gelijk naar uw zorgverzekeraar.

Bent u voor een behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan moet u van tevoren een voorschot betalen. Dit moet ook als uw zorgverzekeraar (bepaalde behandelingen bij) het Ikazia Ziekenhuis niet heeft gecontracteerd.

De prijzen vermeld in de passantenprijslijst zijn zorgvuldig samengesteld. We kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in de gepubliceerde lijst. Indien landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot aanpassingen in deze prijslijst, behoudt Ikazia zich het recht voor om dit te doen.