Contact Spoed
Tekstgrootte

Machtiging aanvragen voor een operatie

Voor sommige operaties moet van tevoren een machtiging aangevraagd worden bij uw zorgverzekeraar. Zo wordt gecontroleerd of uw zorgverzekering de operatie voor u wil vergoeden. 

Op deze pagina leest u hoe de aanvraag van een machtiging in zijn werk gaat. Wat regelt het Ikazia ziekenhuis voor u en wat kunt u zelf doen? Ook kunt u hier vinden wat u kunt doen als de machtiging niet wordt goedgekeurd. 

De informatie die u hier leest, kan voor u persoonlijk anders zijn dan hier beschreven.

Machtiging aanvragen

Naar aanleiding van uw bezoek aan de (plastisch)chirurg, wordt voor u een machtiging aangevraagd bij uw zorgverzekering. Binnen zes weken krijgt u bericht van uw zorgverzekering of de machtiging is goedgekeurd of afgewezen.

Verwachtingen

Van tevoren kan niet worden bepaald of u voor een vergoeding via de verzekering in aanmerking komt. De aangevraagde operatie kan niet plaatsvinden voordat het antwoord van de zorgverzekering bekend is.

In de wet staat dat sommige operaties niet vergoed worden door de zorgverzekering. Of uw operatie wordt vergoed, hangt ook af van de verzekering die u heeft gekozen. 

De reden van afwijzing staat in de brief van uw zorgverzekering. Als dit niet zo is, kunt u dit zelf navragen bij uw zorgverzekering. Uw medisch specialist is hier niet verantwoordelijk voor.

Een machtiging wordt niet automatisch goedgekeurd ‘als de dokter dit goed vindt’. Alleen uw zorgverzekeraar bepaalt (aan de hand van de wet en de polisvoorwaarden) of toestemming tot vergoeding wordt gegeven.

De machtiging is goedgekeurd uit de basisverzekering

Als er in de brief van uw zorgverzekeraar akkoord uit de basisverzekering staat, hoeft u niets te doen. Uw zorgverzekeraar brengt het secretariaat (Plastische)Chirurgie ook op de hoogte van het besluit. 

Via de polikliniek zal er een nieuwe afspraak voor u worden gemaakt. 

De machtiging is goedgekeurd uit de aanvullende verzekering

Als er in de brief van uw zorgverzekeraar akkoord uit aanvullende verzekering staat, betekent dit dat (een deel van) de kosten voor de behandeling worden vergoed. 

Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekering of de polisvoorwaarden goed te controleren. Soms zijn de kosten van de operatie namelijk hoger dan de vergoeding. U moet dan bijbetalen. 

Bij een vergoeding uit de aanvullende verzekering moet u altijd het percentage van vergoeding navragen bij uw zorgverzekeraar.

De machtiging is afgekeurd

Als u het niet eens bent met de reden van de afwijzing van de machtiging, kunt u bezwaar indienen bij uw eigen zorgverzekering. U moet dit doen binnen de wettelijke termijn van zes weken. 

In de brief van de zorgverzekering staat hoe u eventueel in beroep kunt gaan. U kunt dit met uw medisch specialist bespreken, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een machtiging. 

Let op dat u op tijd reageert als u in beroep gaat, vanwege de wettelijke termijn van zes weken. Ook als uw zorgverzekeraar bijvoorbeeld vraagt om foto’s. U moet deze foto’s zelf binnen het gestelde termijn aanleveren.

Offerte opvragen

Als de machtiging niet akkoord is en u de kosten voor de behandeling zelf moet betalen, kunt u een offerte opvragen via het secretariaat Plastische Chirurgie.