Contact Spoed
Tekstgrootte

Legitimeren in het ziekenhuis

Volgens de wet moeten alle patiënten die naar het ziekenhuis komen, zich kunnen legitimeren. Dit betekent dat u bij elk bezoek aan het ziekenhuis, uw legitimatie moet kunnen laten zien. 

Ook kinderen moeten kunnen bewijzen wie ze zijn, al vanaf de geboorte! Breng bij ieder bezoek aan het ziekenhuis dus een geldig legitimatiebewijs mee van uw kind.

Legitimatiebewijs

Een geldig legitimatiebewijs kan zijn een:

  • paspoort;
  • identiteitskaart;
  • rijbewijs;
  • vreemdelingendocument.

Kunt of wilt u zich niet legitimeren?

Als u geen geldig legitimatiebewijs heeft of u wilt uw legitimatie niet laten zien, kan het ziekenhuis u weigeren te helpen. 

Ook uw zorgverzekeraar kan weigeren uw behandeling te betalen als u geen geldig legitimatie heeft laten zien.

Wij vragen om uw legitimatie voor uw eigen veiligheid. Zo zorgen we ervoor dat uw gegevens niet kunnen worden verwisseld met die van een andere patiënt. 

Legitimatie bij spoed

Als u met spoed medische hulp nodig heeft, wordt u natuurlijk wel eerst geholpen. U moet dan binnen 14 dagen terugkomen om toch nog uw legitimatie te laten zien.

Alleen de arts kan bepalen of u geholpen wordt zonder legitimatie.

BSN-nummer

Op uw legitimatie staat uw burgerservicenummer(BSN). Dit is een uniek nummer, van u alleen. 

Iedereen die in Nederland is ingeschreven, heeft een BSN.

Elk ziekenhuis is verplicht om van iedere patiënt het BSN op te slaan en te controleren. Door het BSN van onze patiënten te controleren, zorgen we ervoor dat niemand misbruik kan maken van iemand anders zijn verzekering en medische gegevens.

Juiste patiënt

De mensen die u in ons ziekenhuis helpen, moeten steeds zeker weten dat zij de goede patiënt voor zich hebben. Zij kunnen u daarom vragen naar uw legitimatie.

Zij vragen ook vaak naar uw naam en geboortedatum. Dit doen zij voor uw eigen veiligheid. 

Uw foto als legitimatie

Als u zich in het Ikazia Ziekenhuis komt inschrijven, maken onze medewerkers een foto van u. Dit gebeurt alleen als u hier toestemming voor geeft.

We maken een foto van u zodat u niet op iedere afdeling uw legitimatie moet laten zien. 

Neem toch altijd uw legitimatie mee. Als onze medewerkers hierom vragen, moet u deze kunnen laten zien.

Verlopen legitimatiebewijs

Als uw legitimatie niet meer geldig is, kunt u deze niet meer gebruiken om te bewijzen wie u bent. U moet dan een nieuw legitimatiebewijs laten maken.