Contact Spoed
Tekstgrootte

Patiëntenpanel

Via het patiëntenpanel willen wij u af en toe vragen stellen. We willen graag de mening van u als patiënt over bepaalde thema’s horen. 

Dankzij het patiëntenpanel kunnen wij de behoeften van onze patiënten in kaart brengen en nieuwe initiatieven of verbetervoorstellen toetsen bij onze patiënten. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren.

Laat uw stem horen

Het is vooral voor uzelf belangrijk dat u uw stem laat horen via het patiëntenpanel van Ikazia. Alleen als wij van veel verschillende mensen horen wat er in de dagelijkse ziekenhuispraktijk goed en minder goed gaat, kunnen wij onze zorg verbeteren.

Wat doet een panellid?

Maximaal één keer per drie maanden zult u een uitnodiging via e-mail krijgen om online een vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijst vragen we uw ervaringen of uw mening over een actueel onderwerp dat speelt in Ikazia. U kunt dan denken aan onderwerpen als aandacht voor u als patiënt, voeding, parkeermogelijkheden, etc.

U wordt voor elk relevant onderzoek uitgenodigd, maar u kunt per onderzoeksverzoek besluiten of u wilt deelnemen of niet. Uiteraard is deelname geheel vrijblijvend. U bepaalt zelf hoe vaak, wanneer en aan welk onderzoek u wilt deelnemen.

Privacy gewaarborgd

De antwoorden en reacties die u via het panel verstrekt, worden anoniem verwerkt. Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt. Uw privacy is volledig gewaarborgd. Er is vanzelfsprekend ook geen relatie met uw behandeling in het Ikazia Ziekenhuis. 

Een totaaloverzicht van de uitkomsten van het onderzoek wordt na afloop via de website van Ikazia weergegeven, zonder herleiding naar degene die het ingevuld heeft. Zo krijgt elk lid van het patiëntenpanel een beeld of en hoe zijn/haar ervaringen aansluiten bij die van andere patiënten.

Lid worden

Als u één van de panelleden wilt worden, vragen we u het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen. In het formulier staan vragen over uw persoonlijke situatie. 

Met de antwoorden die u geeft, krijgen wij inzicht in de diversiteit van de deelnemers van het panel. Zo weten wij of we namens een brede vertegenwoordiging van patiënten van het Ikazia Ziekenhuis kunnen spreken. Bovendien voorkomt kennis over uw situatie dat u vragen krijgt die niet op u van toepassing zijn. 

Al uw gegevens blijven strikt anoniem, dus ook de antwoorden op de vragenlijsten.

Om een zo groot mogelijke groep deelnemers te krijgen, vragen wij u uw vrienden en kennissen die ook patiënt zijn in Ikazia op het patiëntenpanel te wijzen. U kunt het volgende adres aan hen doorsturen: https://www.ikazia.nl/algemene-informatie/uw-mening-telt/patiëntenpanel.

Aanmeldingsformulier patiëntenpanel van Ikazia

Dag-Maand-Jaartal
Meerdere antwoorden mogelijk
U kunt meerdere antwoorden aanklikken
Optioneel

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via patiëntenpanel@ikazia.nl

Via dit adres kunt u zich, indien u niet meer wilt deelnemen, ook afmelden voor het panel onder vermelding van ‘afmelden patiëntenpanel’ met in de mail uw naam, geslacht en e-mailadres.