Contact Spoed
Tekstgrootte

Diabetes type 2

Type 2 diabetes ontstaat doorgaans op oudere leeftijd, al komt het steeds vaker bij jongeren voor. Dit type ontstaat meestal heel geleidelijk met weinig klachten. Verreweg de meeste mensen met diabetes hebben dit type, en het aantal neemt hand over hand toe.

Bij type 2 diabetes is de insuline-productie onvoldoende om een verhoogde behoefte aan insuline op te vangen. Die behoefte is verhoogd door ongevoeligheid voor insuline (ook insuline-resistentie genoemd). Dit type komt vaak bij meerdere mensen in een familie voor. Erfelijke vatbaarheid om ongevoelig te worden voor insuline bij overgewicht en onvoldoende beweging, is de belangrijkste oorzaak. Omdat overgewicht en te weinig lichaamsbeweging zo'n belangrijke rol spelen, begint behandeling dan ook vaak met het advies om af te vallen en meer te bewegen. Naast een voedingsadvies en verschillende soorten tabletten kan vroeger of later ook insuline nodig zijn. Binnen het Diabetes Kenniscentrum begeleiden wij mensen met een pas ontdekte diabetes mellitus of begeleiden wij het traject om over te gaan op insuline injecteren. Behandeling diabetes type 2.

Behandeling

De behandeling van type 2 diabetes start altijd met leefstijladviezen. 

Als dit niet voldoende resultaat geeft zal in overleg met u gekeken worden of het verstandig is om te starten met tabletten.
Er zijn verschillende soorten bloedglucose-verlagende tabletten, die verschillen in hun werkingsmechanisme, werkingsduur en bijwerkingen. Ze worden ook in combinatie gebruikt.

Bij het gebruik van tabletten zal uw arts in het bloed af en toe ook uw lever- en nierfunctie controleren. Sommige tabletten kunnen die functies beïnvloeden, of worden door het lichaam minder goed verwerkt als die functies niet optimaal zijn. Tabletten kunnen niet worden gebruikt bij zwangerschap.

Wanneer het met verbeteringen in leefstijl en tabletten niet (of niet meer) lukt uw diabetes goed te regelen is behandeling met insuline de volgende stap. Dat komt door de aard van de ziekte. Als het lichaam ongevoelig wordt voor insuline (bv door overgewicht), is méér insuline nodig om de bloedglucose normaal te houden.

Insuline

Insuline is het meest effectieve middel om hoge glucosewaarden te verlagen. Het kan echter niet als tablet worden geslikt. Insuline is een eiwit en zou door vertering in uw maag onwerkzaam worden gemaakt. Insuline wordt per injectie of pompje toegediend.

Het geeft meer kans op lage glucosewaarden (hypo's) en gewichtstoename dan sommige glucoseverlagende tabletten. Type 2 diabetes wordt dan ook behandeld met tabletten zolang dat kan. Dat wil zeggen: zolang uw bloedglucose daarmee binnen de streefwaarden blijft, én zolang de daarvoor nodige tabletten worden verdragen. Zo kunnen buikklachten bij een hoge dosis metformine voor sommige mensen een reden zijn om over te gaan op insuline.

Belangrijk is om met uw behandelteam te bespreken wat uw doelen van de behandeling zijn. Wat wilt ú, voor u zelf, met de behandeling van uw diabetes bereiken? Misschien wilt u geen klachten hebben en geen complicaties krijgen? Een zo normaal mogelijk leven leiden? Wilt u misschien van alles weten, om zelf vat te krijgen op uw diabetes? Uw doelen zijn vergelijkbaar met die van ons als behandelteam.

Behandeldoelen van ons Diabetes Kenniscentrum zijn onder andere:

  • een zo goed mogelijke glucose-regulatie;
  • tijdige opsporing en behandeling van risicofactoren voor complicaties (zoals hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol);
  • het voorkómen, tijdig opsporen en behandelen van complicaties;
  • patiënten leren en helpen om de dagelijkse zorg voor hun diabetes zelf uit te voeren.

Dit alles met het oog op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten met diabetes mellitus.