Contact Spoed
Tekstgrootte

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Ikazia

Ikazia staat voor goede kwaliteit zorg en een zo aangenaam mogelijk verblijf voor onze patiënt.

De cliëntenraad vertegenwoordigt onze patiënten. De raad behandelt onderwerpen die voor patiënten belangrijk zijn. Hij adviseert het ziekenhuis over zaken die effect hebben op de kwaliteit van de zorg die Ikazia biedt. Zo hebben onze patiënten via de cliëntenraad invloed op de gang van zaken in het ziekenhuis.

Werkzaamheden

De cliëntenraad stelt de patiënt centraal. Hij volgt het beleid van het ziekenhuis op de voet en toetst of de plannen bijdragen aan dat wat voor de patiënten belangrijk is.

De cliëntenraad adviseert het ziekenhuis en bespreekt verbeterpunten. Als het nodig is, komt hij ook met alternatieven. Van het ziekenhuis wordt verwacht dat deze de adviezen opvolgt. In de lente-uitgave van het magazine Ikazia Nieuws uit 2022 staat een artikel over wat de cliëntenraad zoal doet en hoe de raad terugblikt op 2021.

Drijfveren

Leden van de cliëntenraad doen dit werk omdat ze de patiënten en het ziekenhuis een warm hart toedragen.
Andere motieven zijn:

  • belangenbehartiging van patiënten;
  • sociale motieven;
  • meedenken vanuit persoonlijk en professionele ervaringen;
  • maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

De cliëntenraad staat voor de dialoog. De kernwaarden van Ikazia spelen hierbij een belangrijke rol.

Leden

Alle leden van de cliëntenraad hebben grote binding met de gezondheidszorg in het algemeen en het Ikazia Ziekenhuis in het bijzonder.

v.l.n.r.: Henri Struik, Dick Gaasbeek (voorzitter CR), Ria Severijns, Frank van Acker, Ineke Ruissen, Hans Langeweg (vicevoorzitter CR), Tom Herweijer, Ilse Houwink (ambt.secr.), Rein Welschen.

Ineke en Nico over de cliëntenraad

Ineke Ruissen en Nico van Stam sloten zich in 2020 aan bij de cliëntenraad van het Ikazia Ziekenhuis. Zij vertellen graag waarom zij ervoor kozen lid van de cliëntenraad te worden.

Visie en speerpunten

Ons jaarverslag is meer dan een terugblik op het afgelopen jaar. U kunt er ook onze standpunten vinden en kennis nemen van onze voornemens.

Contact

De cliëntenraad is er voor algemene adviezen en het algemene patiëntenbelang.

Heeft u vragen of suggesties?
Neem dan contact op:
E-mail: clientenraad@ikazia.nl
Telefoon: 010 297 5527

Met individuele klachten kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.