Contact Spoed

Cliëntenraad

Ikazia staat voor goede kwaliteit zorg en een zo aangenaam mogelijk verblijf voor onze patiënt. 

De cliëntenraad vertegenwoordigt onze patiënten. De raad behandelt onderwerpen die voor patiënten belangrijk zijn. Hij geeft de directie advies over zaken die effect hebben op de zorg die Ikazia biedt. Zo hebben onze patiënten via de cliëntenraad invloed op de gang van zaken in het ziekenhuis.

Vacature Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de patiënten van het Ikazia ziekenhuis. De raad behandelt onderwerpen die voor patiënten belangrijk zijn en geeft de directie advies over zaken die effect hebben op de zorg die Ikazia biedt. Zo hebben de patiënten via de cliëntenraad invloed op de gang van zaken in het ziekenhuis. De raad volgt het beleid van het ziekenhuis op de voet, toetst of plannen bijdragen aan wat voor de patiënt belangrijk is en brengt verbeterpunten in. Waar de patiënt voor de raad centraal staat, staat de raad zelf ook voor de dialoog. De kernwaarden van Ikazia spelen hierbij een belangrijke rol.

Per einde van dit jaar ontstaat een vacature als lid van de Cliëntenraad (m/v)

De Cliëntenraad bestaat uit zes leden en vergadert minstens negen keer per jaar. Daarnaast hebben de leden intern en extern contact met als doel hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Op deze link treft u meer informatie aan over de vacature.

Vragen? Neem contact op met Dick Gaasbeek, voorzitter Clientenraad, via clientenraad@ikazia.nl.

Werkzaamheden

De cliëntenraad stelt de patiënt centraal. Hij volgt het beleid van het ziekenhuis op de voet en toetst of de plannen bijdragen aan dat wat voor de patiënten belangrijk is. 

De cliëntenraad adviseert de directie en bespreekt verbeterpunten. Als het nodig is, komt hij ook met alternatieven. Van de directie wordt verwacht dat hij de adviezen opvolgen.

Drijfveren

Leden van de cliëntenraad doen hun werk vrijwillig. Dit doen zij omdat ze de patiënten en het ziekenhuis een warm hart toedragen.
Andere motieven zijn: 

  • belangenbehartiging van patiënten;  
  • sociale motieven;  
  • meedenken vanuit persoonlijk en professionele ervaringen;  
  • maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

De cliëntenraad staat voor de dialoog. De kernwaarden van Ikazia spelen hierbij een belangrijke rol. 

Leden

Alle leden van de cliëntenraad hebben grote binding met de gezondheidszorg in het algemeen en het Ikazia Ziekenhuis in het bijzonder.

Visie en speerpunten

Bekijk hier het Visie- en speerpunten document van de cliëntenraad.

Contact

De cliëntenraad is er voor algemene adviezen en het algemene patiëntenbelang. 

Heeft u vragen of suggesties? 
Neem dan contact op: 
E-mail: clientenraad@ikazia.nl
Telefoon: 010 297 5527

Met individuele klachten kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.