Contact Spoed
Tekstgrootte

Diabetes Kenniscentrum

Freestyle Libre

De FreeStyle Libre meet uw glucosewaarden zonder vingerprik. U plaatst een kleine sensor op de achterkant van uw bovenarm. Deze sensor meet dag en nacht automatisch de glucose en slaat deze informatie voor acht uur op.

Voor wie wordt de Freestyle Libre vergoedt?

 • Mensen met diabetes type 1;
 • Mensen met diabetes type 2 met een intensief insulineschema;
 • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben***;
 • Vrouwen met een zwangerschapswens die al diabetes type 2 hebben en daarvoor insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben;
 • Vrouwen met een zwangerschapswens die al diabetes hebben (type 1 en type 2).

Verplicht onderwijs

Om in aanmerking te komen voor het Freestyle Libre systeem is één van de voorwaarden dat u onderwijs hierover krijgt. Dit kan door middel van een E-learning.

In ongeveer 30 minuten leert u de basis van het FreeStyle Libre systeem. Hiervoor moet u een account aanmaken bij Myfreestyle.

In totaal zijn er negen filmpjes en achttien vragen. Van deze achttien moet u tenminste tachtig procent goed beantwoorden om te slagen voor dit programma. Als u slaagt voor dit programma ontvangt u een bewijs. Mail dit bewijs naar: diabetes@ikazia.nl.

Als wij uw bewijs binnen hebben en u recht heeft op vergoeding, sturen wij toestemming naar het bedrijf voor medische artikelen. U ontvangt dan de Freestyle Libre.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Freestyle Libre of de website van de Diabetesvereniging Nederland.

Insulinepomp

Als u minimaal vier keer per dag insuline gebruikt, kunt u een insulinepomp gebruiken. Een pomp geeft de hele tijd kleine beetjes insuline. U kunt de hoeveelheid ook aanpassen, bijvoorbeeld als u gaat eten. Met een pompje verandert uw bloedsuikerwaarde stabieler minder dan als u zelf insuline spuit. 

Een insulinepomp is een klein apparaatje dat met een slangetje vast zit aan uw lichaam. Onder de huid van uw buik krijgt u steeds een beetje insuline. Er zijn ook insulinepompen zonder slangetje. Voordat u gaat eten, laat u de pomp extra insuline geven. Dit noemen we een bolus. De pomp onthoudt hoeveel insuline is gegeven, zodat u dit later kunt terugzien.

De insulinepomp wordt vergoed vanuit de basisverzekering als:

 • uw glucosewaarden niet stabiel zijn, onafhankelijk van HbA1c;
 • u vaak en ernstige last heeft van (nachtelijke) hypoglykemie en/of hypo-unawareness;
 • u zwanger bent of een zwangerschapswens heeft;
 • u andere aandoeningen heeft door uw diabetes, zoals een aandoening aan uw zenuwen (neuropathie);

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Diabetesexperts, de website van pompnet of de website van de diabetesvereniging Nederland.

Continue Glucose Monitoring (CGM)

Een continue glucosemeter is een apparaat dat heel de dag door de bloedglucose meet. Het wordt gebruikt voor mensen met diabetes die insuline nodig hebben.
Meestal bestaat Continue Glucose Monitoring (CGM) uit een sensor, een zender en een ontvanger. De sensor meet uw glucose in het vocht onder uw huid. De zender stuurt deze metingen door naar de ontvanger. De ontvanger kan bijvoorbeeld een insulinepomp zijn of een telefoon.

In overleg met uw behandelaar kunt u sensortherapie krijgen als:

 • U jonger bent dan achttien jaar en diabetes type 1 heeft;
 • u ouder bent dan achttien en voor uw achttiende CGM gebruikte;
 • U de koolhydraten in uw voeding kunt tellen en hiermee kunt rekenen; 
 • Uw HbA1c boven de acht procent is of een jaar lang 64 mmol/mol;
 • U zwanger bent en bekend bent met diabetes (type 1 en 2);
 • U een zwangerschapswens heeft en insuline gebruikt voor diabetes type 1 of 2;
 • U diabetes type 1 heeft en last heeft van ernstige hypoglykemie of het niet voelt als u hypoglykemie heeft (hypo-unawareness);

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Diabetesexperts en de website van de Diabetesvereniging Nederland.

Hybrid Closed Loop

Hybrid Closed Loop systemen bestaan uit drie onderdelen: een insulinepomp, een glucosesensor en een algoritme, een wiskundige formule die de toediening van insuline steeds opnieuw berekent. Deze drie onderdelen kunnen rechtstreeks met elkaar communiceren. De sensor meet elke paar minuten hoe hoog je glucosewaarde is, het algoritme berekent hoeveel insuline u op dat moment nodig heeft om te stijgen of te dalen en geeft dat door aan de insulinepomp. Die geeft vervolgens precies de juiste dosis af. Geen dag is namelijk hetzelfde, en dus is de insulinebehoefte ook elke dag anders. Het systeem vermindert of stopt de toediening van insuline als u te laag dreigt te komen, en geeft een extra bolus als je te veel stijgt. Verder helpt het systeem u automatisch om uwglucosewaarden zo veel mogelijk binnen de streefwaarden van 3,9 en 10 mmol/l te houden, ook wel Time in Range genoemd (TIR).
Om hiervoor in aanmerking te komen moet u voldoen aan de criteria voor CGM.
Er worden afspraken gemaakt tussen behandelaar en patiënt om de geformuleerde behandeldoelen te bereiken en deze worden vastgelegd in de behandelovereenkomst. Als de afspraken niet nagekomen worden of de doelen niet worden behaald, kan besloten worden dat u moet stoppen met het hybrid closed loop systeem.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Diabetesexperts en de website van de Diabetesvereniging Nederland.

Telefoonnummer
010-297 52 50
E-mailadres
diabetes@ikazia.nl
Spreekuren
maandag t/m vrijdag
08.30 - 16.30 uur
Polikliniek
Routewijzer (25)

Algemene folders