Contact Spoed
Tekstgrootte

Diabetes Kenniscentrum

We zijn blij dat de vergoeding van het freestyle Libre systeem is geregeld. Dit geldt voor de groep mensen met diabetes mellitus die behandeld worden met een insulinepomp of vier maal daags insuline spuiten EN minimaal vier maal per dag hun bloedsuiker controleren. 

Voorwaarden voor vergoeding Freestyle Libre

Om in aanmerking te komen voor het Freestyle Libre systeem is één van de voorwaarden dat u onderwijs hierover krijgt. Dit kan door middel van een E-learning.

In ongeveer 30 minuten leert u de basisbeginselen van het FreeStyle Libre systeem. De modules zijn:
Module 1: inleiding
Module 2: systeem
Module 3: instellen
Module 4: aanbrengen
Module 5: vervangen
Module 6: leven met
Module 7: instellingen
Module 8: rapporten
Module 9: verschil in meten: flash en bloedglucosemeting

In totaal zijn er 9 filmpjes en 18 vragen. Van deze 18 dient u tenminste 80% goed te beantwoorden om te slagen voor dit programma.  Als u slaagt voor dit programma ontvangt u een certificaat. Mailt u dit certificaat naar: diabetes@ikazia.nl.

Als wij uw certificaat binnen hebben, doen wij een machtiging naar Mediq Direct en ontvangt u de Freestyle Libre.

Onderwijsbijeenkomsten

Als u geen gebruik wilt of kunt maken van de E-learning (maar wel gebruik wilt maken van de Freestyle Libre), kunt u zich aanmelden voor één van de onderwijs bijeenkomsten die vanaf half januari gepland staan. 

Stuur een e-mail naar diabetes@ikazia.nl met: 

  • uw naam; 
  • voorletters; 
  • geboortedatum. 

U ontvangt een uitnodiging om u in te schrijven voor één van deze bijeenkomsten.

We doen er alles aan om iedereen die gebruik wil maken van de Freestyle Libre hier zo snel mogelijk aan te helpen. Houd wel rekening met een wachttijd. In Ikazia gaat het om honderden aanvragen, in het land om tienduizenden.

We hopen op uw begrip.

Telefoonnummer
010-297 52 60
Spreekuren
diabetes@ikazia.nl
Polikliniek
Routewijzer (25)

Algemene folders