Contact Spoed

Gynaecologie en Verloskunde

Verloskunde is het specialisme dat zich bezighoudt met zwangerschap en bevallen. Ook voor medische zorg rondom zwangerschap en geboorte kunt u terecht op de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde. 

In ons Moeder en Kind Centrum kunt u bevallen in luxe kraam- of geboortesuites met uitstekende medische zorg.

Intake verpleegkundige/uitleg prenatale screening

Rond de 11e en 30e week van uw zwangerschap wordt een afspraak voor u ingepland bij de intakeverpleegkundige.

Tijdens de eerste afspraak vindt het zogenaamde intakegesprek plaats. In dit gesprek stelt de verpleegkundige u een aantal vragen. Ook geeft zij algemene informatie over zwangerschap, leefregels en bevalling, uitleg over bijzonderheden zoals een keizersnede, stuitbevalling en meerlingzwangerschap.

Natuurlijk heeft u ook alle ruimte om zelf vragen te stellen. Dit eerste gesprek wordt vaak gecombineerd met uitleg over onderzoeken, zoals de echo die u kunt laten uitvoeren rond de 11e en 20e week van de zwangerschap.

Lees hier meer over:

Vervolgafspraak

Bij ongeveer 30 weken zwangerschap vindt een tweede contact plaats. Hierbij kijken we of alle verzamelde gegevens nog kloppen en of er nog vragen zijn. Daarnaast krijgt u informatie die belangrijk is voor de laatste weken van uw zwangerschap. Ook krijgt u een kaartje mee met daarop alle telefoonnummers die voor u van belang zijn.

Meer informatie over zwangerschap, bevallen en onze kraamsuites vindt u onder Moeder en Kind Centrum.

Wilt u poliklinisch bevallen in Ikazia?

Ten behoeve van onze administratie verzoeken wij u onderstaand aanvraagformulier volledig in te vullen, zodat u tijdens uw opname geen administratieve handelingen hoeft te verrichten.

Onder poliklinische bevalling wordt verstaan dat u ongeveer 6 uur na de bevalling naar huis gaat. Valt dit tijdstip na 16.00 uur of 's nachts dan wordt voor u de terugkeer naar huis eventueel uitgesteld tot de volgende morgen tussen 08.00 en 10.00 uur.

Uiteraard na overleg met uw verloskundige of huisarts. De totale maximale verblijfsduur is 24 uur. Wilt u rekening houden met het organiseren van uw kraamzorg thuis.

U krijgt van deze aanmelding geen bevestiging !

Aanvraagformulier voor poliklinische bevalling

Optioneel
Optioneel
Optioneel
Telefoonnummer
010-297 52 40
Spreekuren
maandag t/m vrijdag
08.15 - 16.30 uur
Polikliniek
Routewijzer (35)

Patiëntenfolders