Contact Spoed

Gynaecologie en Verloskunde

NIPT

De NIPT is een bloedonderzoek om te controleren of uw kind misschien down-, edwards- of patausyndroom heeft. Als dit uit het onderzoek blijkt, is vervolgonderzoek nodig om het zeker te weten. 

U kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap. Als u kiest voor NIPT vragen we u een toestemmingsformulier te tekenen. U wordt binnen twee weken na het bloedprikken gebeld met de uitslag. Ook krijgt u een brief thuisgestuurd.

Combinatietest

De combinatietest bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  1. Een bloedonderzoek in de periode van negen tot veertien weken van uw zwangerschap.
  2. Een nekplooimeting met een echo bij het kind in de periode van elf tot veertien weken zwangerschap.

Ook in dit onderzoek wordt bepaald of u een verhoogd risico heeft op het krijgen van een kind met down-, edwards- of patausyndroom. 

De uitslag van de combinatietest krijgt u meestal op de dag van de echo.

Lees hier meer over de prenatale screening.

Structureel Echoscopisch onderzoek (SEO)

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO), ook wel de 20 weken echo genoemd. Hierbij wordt uw kindje uitgebreid bekeken. Elke zwangere krijgt hierover meer informatie van de verloskundige of een intakeverpleegkundige. 

Het onderzoek duurt ongeveer veertig minuten. Veel mensen ervaren dit als een spannend onderzoek. Het is daarom prettig om samen met iemand te komen. 

Let op: Vanwege de coronamaatregelen mag u op dit moment maar 1 begeleider meenemen.

Lees hier meer over de twintig weken echo

Telefoonnummer
010-297 52 40
Spreekuren
maandag t/m vrijdag
08.15 - 16.30 uur
Polikliniek
Routewijzer (35)

Patiëntenfolders