Contact Spoed
Tekstgrootte

Maag- Darm- Levercentrum

U heeft een colonoscopie gehad en daaruit kwam de verdenking op of de diagnose van dikke darmkanker. Er wordt direct met u besproken wat de vervolgafspraken zijn.

De vervolgafspraken zijn:

  • MRI of CT-scan
  • Afspraak op de poli chirurgie, bij de chirurg en verpleegkundig specialist chirurgische oncologie.

De verpleegkundig specialist chirurgische oncologie is zichtbaar en onzichtbaar aanwezig gedurende het gehele traject. Ze houdt contact met u en zorgt ervoor dat het traject zo voorspoedig mogelijk verloopt. Uw eerste afspraak staat na de MRI/CT-scan gepland.

De verpleegkundig specialist chirurgische oncologie:

  • Geeft adviezen, voorlichting en ondersteuning bij vragen over uw ziekte, de verwerking en/of de behandeling.
  • Vertelt u wat u kunt verwachten bij een evt. opname in het ziekenhuis.
  • Neemt vóór de opname contact met u op om eventuele vragen door te nemen en zo nodig de stomaplaats voor de operatie te markeren.
  • Ziet u terug op de poli na de operatie
Hanneke Kreiter, Verpleegkundig specialist chirurgische oncologieEsther Schmidt, Verpleegkundig specialist chirurgische oncologie
Telefoonnummer
010-297 53 74
Spreekuren
maandag t/m vrijdag
08.15 - 16.15 uur
Polikliniek
Routewijzer (19)

Patiëntenfolders

Algemene folders